Hatályos önkormányzati rendeletek

ÉVEK szerint

2023

1/2023. (I.28.) Temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet

2/2023.(II.28.) 2023. évi költségvetési rendelet

3/2023.(II.28.) Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet módosítása

4/2023. (II.28.) Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

5/2023. (III.18.) számú rendelete a 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022.(III. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

6/2023. (V.23.) számú önkormányzati rendelete a 2022.évi zárszámadásról

7/2023.(V.23.)sz.önk. r. a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és ezek megjelölésének módjáról sz. 17/2012. (VI.26.) önk. rendelet módosításáról

8/2023.(V.23.) számú önk. r. a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2023. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2023. (VI.27.)sz. önk. rendelete Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) számú rendelet módosításáról

10/2023. (VI.27.) sz.önk. rendelete Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről

11/2023. (VI.27.)sz.önk. r. A díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 12/2020. (X. 27.) számú rendelet módosításáról

12/2023.(VI.27.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2017.( V.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

13/2023. (IX.26.) a 2023.évi költségvetésről szóló 2/2023.(II.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

14/2023. (X.31.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról

15/2023. (XI.28.) számú rendelete a 2023.évi költségvetésről szóló 2/2023.(II. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2022

1/2022.(I.13.)sz. önk. r. az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 11/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2022.(III.01.)önkormányzati rendelete Szeghalom Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

3/2022.(III.01.)számú önkormányzati rendelete Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) számú rendelet módosításáról

4/2022.(III.29.)számú rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(II.23.)számú önkormányzati rendelet módosításáról

5/2022.(IV.26.)számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról

6/2022.(V.31.) számú önkormányzati rendelete a 2021.évi zárszámadásról

7/2022.(V.31.) számú önkormányzati rendelete  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

8/2022.(V.31.) számú rendelete  a gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról

9/2022.( V.31.) számú önkormányzati rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) számú rendelet módosításáról

10/2022. (V.31.) számú önkormányzati rendelete Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről

11/2022.(VI.11.) sz.  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2022. (VIII.31.) sz. a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) önkormányzat rendelet módosításáról

13/2022. (VIII.31.) sz.a gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról szóló 8/2022. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2022.(IX.27.) sz. a 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022.(III. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

15/2022. (IX.27.) sz.a Szeghalom Város helyi építési előírásokról szóló 7/2010. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

16/2022. IX.27.) sz. a települési támogatásról szóló 2/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2022.(X.28.) sz. a piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 6/2021.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2022. (X.28.) sz.Szeghalom Város egészségügyi alapellátásainak körzeteiről szóló 2/2017.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

19/2022. (XI.29.) sz.rendelete a 2022.évi költségvetésről szóló 2/2022.(III. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

20/2022. (XI.29.) sz.rendelete A helyi adókról szóló 10/2015. (XII.01.) számú rendelet módosításáról

21/2022. (XI.29.) sz. r. Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagktg. és térítési díjak meghat. szóló 16/2018.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról

22/2022. (XI.29. )sz.r. a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló  2/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2022. (XI.29.) sz.r. a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) önkormányzat rendelet módosításáról

 

2021

1/2021. (II.23.) számú önkormányzati rendelete Szeghalom Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

2/2021. (III.30.) számú önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

3/2021. (IV.27.) számú önkormányzati rendeletet a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

4/2021. (V.28.) számú önkormányzati rendelet a 2020. évi zárszámadásról

5/2021. (VI.29.)számú önkormányzati rendelete a Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről

6/2021. (VIII.28.) számú önkormányzati rendelete a piac működéséről és üzemeltetéséről 

7/2021. (VIII.28.) Szeghalom Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(X.28.) számú rendelet módosításáról

8/2021. (VIII.28.) a Szeghalom Város helyi építési előírásokról szóló 7/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2021. (IX.28.)számú rendelete a 2021.évi költségvetésről szóló 1/2021.(II. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

10/2021. (IX.28.) számú rendelete az anyakönyvi események és egyéb családi események díjazásáról szóló 15/2017. (VIII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2021. (X.26.) számú rendeletet a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 28/2012.(XII.15.) önkormányzat rendelet módosításáról

12/2021. (X.26.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2021. (X.26.) számú rendelete a piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 6/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2021.(XI.30.) számú rendelete a 2021.évi költségvetésről szóló 1/2021.(II. 23.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

15/2021.(XI.30.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) számú rendeletmódosításáról

16/2021.(XI.30.) számú rendelete a Szeghalom Város Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek és térítési díjak meghatározásáról szóló 16/2018.(XII. 15.) számú rendelet módosításáról

17/2021.(XI.30.) számú rendelete Az első lakáshoz jutás támogatásáról

 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

hatályos rendeletek

Szeghalom Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

2024. évi költségvetés

2023. évi költségvetés 

2022. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

2021. évi zárszámadás

2022. évi zárszámadás

Igazgatási szünet elrendeléséről

Közösségi együttélés szabályairól

Önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról (hatályon kívül helyezve)

Helyi adókról

Települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

Szeghalom Város Egészségügyi alapellátásainak körzeteiről

Településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Településkép védelméről

Az első lakáshoz jutás támogatásáról

Szeghalom város jeles polgárairól

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

A szennyvízcsatorna rákötések ösztönzéséről

A helyi közművelődésről

Gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról

Helyi Építési Szabályzat

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkozás szabályairól

Talajterhelési díjról

A város közterületein elhelyezhető hirdetmények, plakátok rendjéről

A városi címer és zászló alkotásainak és használatának rendjéről

A város környezetvédelméről és köztisztaságáról

A Díszpolgári cím, PRO URBE kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről

A helyi népszavazásról

Az önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési nyersanyagköltségek meghatározásáról

A közterületek elnevezéséről a házszámozásról és ezek megjelölésének módjáról

Az anyakönyvi események és egyéb családi események díjazásáról

Helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról

A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról

Civil szervezetek támogatási rendjéről

Az állattartásról

A követelések behajthatatlanná minősítéséről, leírásáról és elengedéséről

Az önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról

Rendelet a közterület használat rendjéről

Piac működéséről és üzemeltetéséről

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (határozat)

Temetőkről és a temetkezés rendjéről