Hatályos önkormányzati rendeletek

ÉVEK szerint

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

hatályos rendeletek ABC sorrendben

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 18_1996.(X.28.)
A város környezetvédelméről és köztisztaságáról 8_1991.(VI.26.)
A városi címer és zászló alkotásának és használatának rendjéről 12_1991.(VIII.12)
Állattartásról 9_2013.(IV.30.)
Állattartásról szóló rendelet módosítás 3_2015
Anyakönyvi események 21_2012.(IX.25.)
Anyakönyvi eseményekről szóló rendelet módosítása 3_2013.(II.25.)
Az útépítési hozzájárulás megfizetéséről 10_1995.(VI.30.)egységes szerk
Behajthatatlan követelések 21_2013.(XII.16.)
Civil szervezetek támogatási rendje 29_2012.(XII.15.)
Díszpolgár és Pro Urbe 12_1992
Első lakáshoz jutás támogatásáról 8_1997.(VII.1.)
Gépjármű várakozó helyek építéséről és megváltásáról 11_2009.(VI.30.)
Háziorvosi körzetek 2_2017.(II.21.) szeptember 1-től hatályos szöveg
Helyi adókról 10_2015
Helyi építési előírásokról 7_2010.(VI.1.) HÉSZ
Helyi közművelődésről 2_2021.
Helyi természeti értékek védelméről 22_2012.(X.27.)
Helyi Építési Szabályzat 7/2017. (IV. 25.) számú önk. rendelete
HÉSZ rendelet módosítás 5_2016
Képviselők tiszteletdíja 8_2014
Költségvetés (2012.) módosítása 5_2012.(IV.2.)
Költségvetés (2012.) módosítása 14_2012.(VI.26.)
Költségvetés (2012.) módosítása 26_1012.(XI.27.)
Költségvetés (2012.) módosítása 4_2013.(III.26.)
Költségvetés (2013.) módosítása 16_2013.(XI.26.)
Költségvetés (2014.) módosítás 2_2014 – melléklet
Költségvetés (2014.) 1_2014 – melléklet
Költségvetés (2015.) 1_2015 – melléklet
Költségvetés (2015.) módosítása 4_2014 – melléklet – melléklet
Költségvetés (2015.) módosítása 8_2015
Költségvetés (2015.) módosítása 9_2015
Költségvetés (2016.) 1_2016 – melléklet
Költségvetés (2016.) 8_2016
Költségvetés (2016.) módosítása 7_2016 – melléklet – 2. melléklet
Költésgvetés 2017. – melléklet
Költségvetés 2014. módosítása 11_2014 – melléklet – 2. melléklet
Költségvetés módosítása (2014) 6_2014 – melléklet – 2. melléklet
Költségvetési (2013.) rendelet módosítása 14_2012.(X.1.)
Költségvetési rend. egy.szerk. nov. 26. hatályos
Költségvetési rendelet (2015.) módosítása 3_2015 – melléklet – 2. melléklet
Költségvetési rendelet 2012. évi 3_2012.(II.28.)Költségvetésről (2013.) 1_2013.(II.26.)

Költségvetési rendelet 2021. évi 
Közművelődési rendelet módosítása 20_2012.(IX.25.)
Közterület elnevezés, házszámozás 17_2012.(VI.26.)
Közterület használatról 8_2013.(IV.30.)
Közterületen elhelyezhető hirdetmények, plakátok rendjéról 4_1990 2012.5.23-tól hatályos szöveg
Köztisztaságról szóló rendelet módosítása 6_2015
Köztisztviselők juttatásairól 12_2001.(X.27.)
Lakásbérlet rendelet módosítása 19_2013.(XI.25.)
Lakásbérlet rendelet módosítás 11_2013.(VI.25.)
Lakásbérlet rendelet módosítása 10_2014
Lakásbérletről szóló rendelet módosítása 6_2013.(III.26.)
Lakáseladási rendelet. módosítása 20_2013.(XII.16.)
Lakások és helyiségek bérlete 28_2012.(XII.15.)
Nyersanyagnorma megállapítása 13_2014
Nyersanyagnorma módosítása 11_2015
Önkormányzati rendeletek hatályon kívűl helyezése 8/2017. (IV. 25.) számú önk. rendelete
Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás 10_2013.(IV.30.)
Önkormányzat SZMSZ módosítás 9_2014
Önkormányzat SZMSZ mód. 5_2013.(III.26.)
Önkormányzati SZMSZ módosítás 2_2016
Önkormányzati SZMSZ módosítása 7_2014
Polgármesteri Hivatal SZMSZ
Szeghalom jeles polgárairól 9_2000.(X.30.)
Szennyvízcsatorna rákötések ösztönzése egys. szerk 5_2011.(III.27.)
Szilárd hulladék közszolgáltatás 14_2014
Talajterhelési díjról 16_2012.(VI.26.)
Települési támogatás 2_2015.(II.23.) – 1. melléklet – 2. melléklet
Üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 10_2010.(VI.29.)
Vagyonrendelet 9_2012.(V.2.)
Vagyonrendelet módosítása 30_2012.(XII.15.)
Vagyonrendelet módosítása 5_2014
Zárszámadás (2013.) 3_2014 – melléklet
Zárszámadás (2014). 5_2015 – melléklet
Zárszámadás (2015.) 4_2016 – melléklet
Zárszámadás 2011.  8_202.(V.2.)
Zárszámadás 2012. 7_2013.(IV.30.)
Zárszámadási (2012.) rendelet módosítása 13_2013.(X.1.)
Zárszámadás (2016.) 6/2017.(IV. 25.) számú önk. rendelete