TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00043 – Szeghalom III. sz. belvízi öblözet rekonstrukciója

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

 Projekt címe: Szeghalom III. sz. belvízi öblözet rekonstrukciója

 Szerződött támogatás összege: 315.903.767  Ft

 Támogatás mértéke : 100 %

A támogatást igénylő Szeghalom Város Önkormányzata, konzorciumi partnerként a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal került bevonásra. A támogatási kérelemben foglaltak szerint az Önkormányzat a belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztését, továbbá a belterület védelmét szolgáló vízkárelhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztését, rekonstrukcióját (Luc gödör) valósította meg a következő műszaki-szakmai tartalom szerint.

1. Az Újtelep I. – IV. összekötő utcák csapadékvíz elvezető csatorna. Fejlesztéssel érintett hossza: 675 m;

2. Petőfi utca Újtelepi szakaszán lévő csapadékvíz csatorna. Fejlesztéssel érintett hossza: 470 m;

3. Petőfi utca 2. csatorna. Fejlesztéssel érintett hossza: 310 m;

4. Vásártéri csatorna. Fejlesztéssel érintett hossza: 145 m;

5. A Luc gödör (záportározó) és Nádasdy utcai csapadékvíz csatorn. Fejlesztéssel érintett hossza: 150 m.

A beruházás által érintett teljes csatornaszakasz hossza: 2.510 m.

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a tárgyi támogatási kérelem tekintetében szemléletformáló kampány került lefolytatásra a felhívás vonatkozó előírásainak megfelelően 2 rendezvény keretén belül, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánossági tevékenység is megvalósításra került. A beruházást Szeghalom Város Önkormányzata valósította meg. A főgyűjtőcsatornák rekonstrukcióját követően az adott apparátussal a biztonságos karbantartás, kisebb felújítás, illetve a szivattyútelepek üzemeltetése biztosított.

A projekt megvalósítása során létrehozott eredmények megfelelnek a felhívás által támasztott esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontoknak.

Projekt befejezési dátuma: 2023.07.31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00043

1 2 3 4 5 6