Top-1-1-1-15-bs1-2016-00002

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Kandó Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon

Szerződött támogatás összege: 134.615.870 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

projekt tartalmának bemutatása:

„Kandó Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon” projektben a következő műszaki tartalmat kívánja megvalósítani

  • Szeghalom Város, Kandó K. utca teljes szakaszának felújítása, 246m + bejárók, • Szeghalom Város, Kandó K. utca csomóponti átalakítása, 0+245,96 m szelvénytől, • Invitel oszlopok kiváltása és alépítménybe helyezése, • Közvilágítás átépítése

Szeghalom Város, Kandó K. utca teljes szakaszának felújítása, 246m + bejárók A

Szeghalom Város, Kandó K. utca teljes szakaszának tervezett felújítása során a Kinizsi P. utca – vasúti keresztezés közötti szakaszon a burkolat mellé süllyesztett szegélyt kell beépíteni, továbbá a süllyesztett mellé kiemeltet is kell építeni a csatlakozási ívben. A vasúti keresztezéstől a meglévő süllyesztett szegélyt el kell bontani és helyére K szegélyt kell építeni a 0+246 szelvényig. Ezt követően nem kell szegélyelemet építeni a burkolat

mellé. A szegélyelemeket beton alapgerendába kell beépíteni. A 0+000 – 0+246 szlv között 5 cm AC-16 50/70 (F) aszfaltbeton kopóréteg, valamint 6 cm AC-22 50/70 aszfaltbeton kötőréteg készül meglévő burkolat profilba marva. A 0+000 – 0+246 szlv között a marást követően a helyszínrajoz ábrázolt helyeken további kátyúzási munkákat kell végezni a leromlott állapotú burkolaton, majd ezt követően lehet a kötő és kopó réteget beépíteni.

Ahol a csapadékvíz átvezetés miatt fel kell bontani a teljes pályaszerkezetet, ott a következő rétegrenddel kell a helyreállítást elvégezni: 5 cm AC-16 50/70 (F) aszfaltbeton kopóréteg, 6 cm AC-22 aszfaltbeton kötőréteg, 25 cm Ckt-2 soványbeton útalap, 20 cm homokos-kavicságy cső fölött és mellett szórt anyag. A terület vízelvezetése jelenleg csak részben megoldott. Az út szelvény szerinti bal oldalán 0+075 szlv-től a 0+246 szlv-ig meglévő zárt

csatorna vezeti el a csapadékvizet. Jobb oldalon a vízelvezetés a 0+246 szlv-ig megoldatlan, majd nyílt árok van, de az árok és út között meglévő járda magassági szintje nem teszi lehetővé az útról lefolyó csapadékvíz árokba jutását. 0+246 szlv-ig mindkét oldali tervezett víznyelőt a zárt csatornába kell kötni. A jobb oldali bekötéséhez az utat át kell vágni. A víznyelőkhöz a tervezett két oldali K szegély vezeti a csapadékvizet. A felújítás során a meglévő zárt rendszert ki kell tisztítani. Szeghalom Város, Kandó K. utca csomóponti átalakítása, 0+245,96 m szelvénytől A tárgyi létesítmény tengelyvonala a meglévő ipari parki út tengelyvonalát módosítja a 0+245,95 m szelvénytől. A csomóponti átalakítás célja, hogy a fejlesztésre kerülő telephelyek, illetve a szomszédos ingatlanok burkolt úton történő megközelítést biztosítson a meglévő útburkolat és a tervezett létesítmények között,

így közúti kapcsolatokat létesítsen. A létesítmény megnevezését tekintve szintbeli csomópont kapubejárókkal. A tervezési feladatként megjelölt munka magába foglalja a tárgyi csomópont, a jobb és baloldali telephelyek kapubejáróinak és a továbbfolyó pályaszakasz szélesítésének kiépítésének megtervezését. A tárgyi csomópont a 962/20., 962/28., 962/29. és 041/37. hrsz.-ú ingatlanokat érintik, amelyek közterületi út ingatlanok, így azok a környező ingatlanoktól, közterületektől vagyonvédelmi szempontok miatt kerítéssel nem lesznek leválasztva A csomópont kiépítése után is az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó helyi gyűjtőút kategóriában marad. Az útpályatest belterületi szakaszon 7,50 – 10,35 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra (Rmin=16,0 m lekerekítő ívekkel). A forgalom tervezése során a legnagyobb gépjárműforgalmat bonyolító telephely forgalmi terhelését vettük mértékadónak, ez a 961/3. hrsz.-ú ingatlan. Az út vonalvezetése az útépítési helyszínrajz (ÚT – 01) szerint kerül kialakításra. Az útcsatlakozások lekerekítő ívei R= 5,0 – 25,0 m sugarúak. Az útburkolat változó szélességű, 2,0 %-os kétoldali oldaleséssel kialakított. Az útszegélyek K-szegéllyel ellátottak. Útburkolati rétegrend: • 5,0 cm AC-11 (F) kopó jelű hengerelt aszfalt kopóréteg • 12,0 cm AC-32 (F) alap jelű hengerelt aszfalt alapréteg •

20,0 cm CKt-C3/4 jelű cementstabilizációs alapréteg • 20,0 cm homokos kavics javítóréteg (fagyálló védőréteg) kiékeléssel • 1 rtg geotextília

Járdaburkolati rétegrend: • 4,0 cm AC-11 kopó jelű hengerelt aszfalt kopóréteg • 15,0 cm CKt-C3/4 jelű cementstabilizációs alapréteg • 20,0 cm homokos kavics javítóréteg (fagyálló védőréteg) kiékeléssel • 1 rtg geotextília A módosított, szélesített nyomvonalú út, csomópont érint kezelésében lévő közműveket. A keresztezett közművek a következők: csapadékvíz-elvezető hálózat; vízvezeték; szennyvíz vezeték; középnyomású gázvezeték;

22 kV elektromos földkábel; távközlési légvezeték; távközlési földkábel. A létesítmény megépítéséhez az alábbi anyagok kerülnek beépítésre (megnevezés és EWC kód): FZKA zúzottkő: 01 04 08, homokos kavics 01 04 09, beton, betonkő 17 01 01, aszfalt 17 03 02, földanyag (padkához). Vízelvezetés, csatornázás is megvalósul a szakaszon. Közterületen: A meglévő ipari parki út felületeire hulló csapadékvíz-mennyiségek az út melletti földmedrű árkokba csurognak. Az ingatlani csapadékok befogadója is ezek az árkok. Csapadékvízelvezető

rendszer vízikönyvi száma: Szeghalom/514, vízvezeték vízikönyvi száma: Szeghalom/128, szennyvízvezeték vízikönyvi száma: Szeghalom/120, Szeghalom/682. A csomópont és út építésével útburkolati jelzések illetve jelzőtábla rendszer részben, csak jelen tervezési

szakaszon kerül kialakításra. A kanyarodó sáv és kanyarodó ívek környezetében kialakításra kerül fehér színű, határvonalas felfestés, amelyen megállási tilalom van, itt csak a megkülönböztetett jelzéseket használó gépjárművek állhatnak meg. A telephelyen a biztonság érdekében helyezünk el táblázat, amelyek többnyire a haladási irányokat mutató elsőbbségi kötelezettségre utaló táblák. Invitel oszlopok kiváltása és alépítménybe

helyezése Az Invitel oszlopok kiváltása és alépítménybe helyezésének kivitelezési során a következő tevékenységeket végezzük el: öt oszlop bontása, elosztó építés, M110 és LPE40 védőcső fektetés, 2 N1-es szekrény építés, útátfúrások, leágazások átépítése, hálózat bontás, új QV kábelre átterhelés, szekrényhez csatlakozás az útnál építendő szekrényig. Közvilágítás átépítése Az új geometria miatt a meglévő városi tulajdonú közvilágítási hálózat akadályozza az út kialakítást. Az út jelentősen szélesedik, így új közvilágítást is ki kell építeni. A 962/20 hrsz-ú bekötőúttól kezdődően a 962/30 számú ingatlan telekhatárig 7db L9,8 típusú közvilágítási oszlopot és kábelhálózatot bontani kell. Az oszlopok, illetve lámpatestek még használhatóak. A 962/20 hrsz-ú ingatlanon még megmaradó közvilágítási oszlop szerelőlapjától indulva új közvilágítási hálózatot kell építeni. A tervezett lámpatestek Claudia ST100-ST250 típusúak, nagynyomású nátriumlámpák. A tervezett oszlopok acél csőoszlopok. A fénypontmagasság 12m. A tervezett földkábel 4*25mm2 keresztmetszetű NAYY típusú, fektetési mélysége általában 0,7m, közműkeresztezéseknél 0,5m védőtávolság betartásával

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.01.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00002