TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00039
Belterületi utak felújítása Szeghalmon

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Belterületi utak felújítása Szeghalmon

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00039

Szerződött támogatás összege: 272.932.661,- Ft.

Támogatás mértéke: 100 %

Fejlesztés tárgya, célja: Szeghalom Város Önkormányzata tulajdonában lévő 14 db. útszakasz felújítása, korszerűsítése, az úthálózat minőségi fejlesztése, valamint a településközpont és a közintézmények jobb megközelíthetősége érdekében. A fejlesztéssel érintett utak közlekedési terület gyűjtőútjai, valamint kiszolgáló utak. Fejlesztésük eredményeként javul a településközpont és a közszolgáltatások elérhetősége. 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az önkormányzatok jogszabályi kötelezettsége az önkormányzati tulajdonú közutak korszerűsítése, felújítása. Szeghalom Város Önkormányzata a város területén található 14 db. belterületi útjának felújítását tervezi a projekt keretében a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében.

A projekt célcsoportja Szeghalom városának lakossága, az úthálózat minőségi fejlesztése az egész településen megteremti a biztonságos közlekedés feltételeit a településen élők és az oda látogatók számára. A tervezett beavatkozások a település teljes területén elszórtan helyezkednek el. Jelentős részük nagy forgalmú (országos közúthoz) csatlakozik valamelyik végpontjával. Kijelölésük nem elhelyezkedésük, hanem a meglévő burkolatok állapota alapján történt. Szeghalom belterületén a lakossági utcák burkolatának állapota az érintett részeken elöregedett, felületi hámlások, repedések és helyenként lokális teherbírási problémák találhatóak, ezért is szükséges felújításuk. Felújításuk során csökkennek a fenntartásukra fordított és közlekedésben résztvevők járulékos költségei, javulnak az utazáskényelmi paraméterek, és csökkennek a környezetet érő károsanyag kibocsájtások.

Szeghalom városában az alábbi lakossági utcák burkolatának felújítása történik meg:

 1. Dózsa György utca,
 2. Bartók Béla utca 1.,
 3. Bartók Béla utca 2.,
 4. Szeleskert utca,
 5. Sárrét utca,
 6. Dobó utca,
 7. Rákóczi Ferenc utca,
 8. Kis Nádasdy utca,
 9. Érmellék utca,
 10. Simon Ferenc utca,
 11. Vasvári István utca,
 12. Kárász utca,
 13. Dapsy Gizella utca,
 14. Kis Kolozsvári utca.

Tervezett burkolatfelújítás során a kijelölt szakaszok mindkét végén szintben csatlakoznak a kapcsolódó meglévő és megmaradó burkolatok szintjeihez. Felújításuk során a meglévő burkolat marása után megtörténik az aknafedlapok szintbeállítása, a pályaszerkezet cseréje, majd AC-11 50/70 (N) kopóréteg építése 5 cm vastagságban. Az új burkolati szinthez (aszfalttal) csatlakoztatni kell a meglévő szilárd ingatlan és útcsatlakozásokat. Tervezett szakaszokon a beavatkozást követően földpadka kerül kialakításra, tömörítéssel. A burkolatfelújítással érintett utcák összes hossza: 4057 m. Az utcák burkolatának szélessége: 3,0 – 7,4 m között helyszínenként változik.

A projektben a következő támogatható tevékenységek elvégzését tervezzük:

1) Önkormányzati tulajdonú belterületi – az e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ) Útügyi Műszaki Előírás szerinti B.V., B.VI. tervezési osztályba sorolt – gyűjtőutak (B.V. terv. oszt.); valamint kiszolgáló-, lakó- és vegyes használatú utak (B.VI. terv. oszt.) építése, korszerűsítése, felújítása, ennek keretében támogatható: a) utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, korszerűsítése, átépítése: Dózsa György utcában útburkolati jelek felfestése.

2) Forgalomtechnikai tevékenység.

3) A beruházáshoz fizikailag kapcsolódó autóbuszöblök, autóbuszmegállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, várakozást szolgáló helyiségek, esőbeállók, leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése: Dózsa György utcában egy autóbuszöböl pár jobb és baloldalon található. Nincs tervezve az autóbuszöblök teljes felújítása, átépítése bazalt beton burkolatra, mivel az öblök állapota alapján nem indokolt ezért itt is csak a kopóréteg kerül lecserélésre, az elöregedett aszfaltburkolat miatt.

4) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak esetén: Projektünk keretében a Dózsa György utcán megvalósul gyalogos átkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely környezetében mindkét irányból a gyalogátkelőhely előtt „Gyalogosok” veszélyre figyelmeztető burkolatjel elhelyezését tervezzük így biztonságosabbá válik a gyalogosok közlekedése az útszakaszon.

Simon Ferenc utcában közlekedésbiztonság fokozása érdekében az érintett szakaszon „Gyalogosok” veszélyre figyelmeztető burkolatjel elhelyezését tervezzük valamint a szakasz előtt „30 km/h sebességkorlátozó” és „Gyalogosok” jelzőtábla elhelyezése tervezett.

Vasvári István utcában közlekedésbiztonság fokozása érdekében az érintett szakaszon „Gyalogosok” veszélyre figyelmeztető burkolatjel elhelyezését tervezzük valamint a szakasz előtt „30 km/h sebességkorlátozó” és „Gyalogosok” jelzőtábla elhelyezése tervezett.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.12.31.