TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00001 - Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése

Szerződött támogatás összege: 100.000.000  Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Szeghalom Város Önkormányzatának célja a mindenki számára elérhető, magas színvonalú, az oktatási rendszerbe való belépést megfelelően előkészítő, az eltérő családi háttérből adódó szociokulturális különbségeket csökkentő bölcsődei intézményhálózat megerősítése és fenntartása. Szeghalmon egy önkormányzati fenntartású bölcsőde működik, a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde. A fejlesztéssel érintett feladat ellátási hely a belvárosban található, de a felvételt biztosító körzethez az egész város és vonzáskörzete tartozik. A bölcsőde 4 csoporttal, 52 férőhellyel működik. A városban évről-évre nő a bölcsődés korú gyermekek száma, ezért egyre nagyobb az igény a bölcsődei ellátásra.  Jelen projekt keretében Szeghalom város Önkormányzatának célja a bölcsőde épület bővítése egy 12 fős csoport szobával, és kiszolgáló helyiségeinek kialakítása, valamint a régi és az új épületrész akadálymentes kialakítása akadálymentesített WC helyiséggel.

A projektben fejlesztésre kerülő bölcsőde épületnek csak az első fele került eddig felújításra és energetikailag korszerűsítésre, a másik fele még nem. Az önkormányzat a tulajdonában lévő Bölcsőde épület hátsó részét fel kívánja újítani, mivel az épület ezen része kb. 37 évvel ezelőtt épült és azóta a fűtési rendszert és a hátsó csoportszobához tartozó vizesblokkot kivéve nem történt rajta felújítás. Az I. ütemben az épület utcai szárnya kb. 9 évvel ezelőtt teljes felújításon esett át. Következőkben szeretnék felújítani a hátsó szárnyat is. Ezen felújítás magában foglalja a belső felújítást, energetikai felújítást, valamint a tető felújítását.  Szükségessé vált az összes helyiség padló és falburkolatának cseréje, szaniterek cseréje, elektromos hálózat korszerűsítése, valamint a tornaszoba teljes felújítása és átalakítása csoportszobává. Szükségessé vált továbbá a tető héjazat cseréjére, a balesetveszélyes, kopolitüveges napozóterasz fedésének cseréje. Energetikai szempontból szükséges a homlokzat és a födém hőszigetelése, az elavult homlokzati nyílászárók cseréjé. A felújítás kiterjed az épületvillamossági rendszerre, valamint a vizesblokkok víz-, és szennyvízvezeték rendszerére is. El kell készíteni az épület akadálymentes megközelítését szolgáló rámpát, valamint akm. WC kialakítását is.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00001