TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00001 - Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalmi Tündérkert Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése

Projekt összköltsége: 144,62 millió  Ft

Európai uniós vissza nem térítendő támogatás: 138,50 millió Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

Szeghalom Város Önkormányzatának célja a mindenki számára elérhető, magas színvonalú, az oktatási rendszerbe való belépést megfelelően előkészítő, az eltérő családi háttérből adódó szociokulturális különbségeket csökkentő bölcsődei intézményhálózat megerősítése és fenntartása volt. Szeghalmon egy önkormányzati fenntartású bölcsőde működik, a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde. A fejlesztéssel érintett feladat ellátási hely a belvárosban található, de a felvételt biztosító körzethez az egész város és vonzáskörzete tartozik. A bölcsőde 4 csoporttal, 52 férőhellyel működik. A városban évről-évre nő a bölcsődés korú gyermekek száma, ezért egyre nagyobb igény jelentkezett a bölcsődei ellátásra.  Jelen projekt keretében Szeghalom Város Önkormányzata a bölcsődei épület bővítését valósította meg egy 12 fős csoport szobával, és kiszolgáló helyiségeinek kialakításával, valamint a régi és az új épületrész akadálymentes kialakítása is megtörtént akadálymentesített WC helyiséggel.

Jelen projekt keretén belül az önkormányzat a tulajdonában lévő Bölcsőde épület hátsó részét újította fel mivel az épület ezen része kb. 37 évvel ezelőtt épült és azóta a fűtési rendszert és a hátsó csoportszobához tartozó vizesblokkot kivéve nem történt rajta felújítás. Korábban más forrásból az I. ütemben az épület utcai szárnya kb. 9 évvel ezelőtt teljes felújításon esett át. Jelen pályázat útján sikerült felújítani a hátsó szárnyat is. Ezen felújítás magában foglalta a belső felújítást, energetikai felújítást, valamint a tető felújítását.  Szükség volt az összes helyiség padló és falburkolatának cseréjére, szaniterek cseréjére, elektromos hálózat korszerűsítésére, valamint a tornaszoba teljes felújítására és átalakítására csoportszobává. Megvalósult továbbá a tető héjazat cseréje, valamint a balesetveszélyes, kopolitüveges napozóterasz fedésének cseréje is. Energetikai szempontból fontos volt a homlokzat és a födém hőszigetelése, az elavult homlokzati nyílászárók cseréje. A felújítás kiterjedt az épületvillamossági rendszerre, valamint a vizesblokkok víz-, és szennyvízvezeték rendszerére is. El kellett készíteni az épület akadálymentes megközelítését szolgáló rámpát, valamint akadálymentes WC kialakítását is.

Az építési, kivitelezési munkálatok 2020.11.30-án befejeződtek. A használatbavételi engedély és a működési engedély rendelkezésre áll.

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2021.03.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00001