Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Varjas külterületi mezőgazdasági út felújítása

Szerződött támogatás összege: 154.787.389  Ft

Támogatás mértéke: 95 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretében a Szeghalom külterületén, a 0878 helyrajzi számokon található külterületi út kerül felújításra és szilárd burkolat kerül kialakításra. A jelzett út jelenleg leromlott állapotú, amely a Varjasi területen található mezőgazdasági területek, és vállalkozások egyetlen megközelíthetőségét szolgálja. A megvalósítás eredményeként nemcsak ezek a területek válnak szilárd burkolaton megközelíthetővé.

szakmai tartalom: Útépítés Szeghalom Varjasi út 0878 helyrajzi számú ingatlanon. A tervezett út hossza: 649,01 m. Szélessége 5,5 m T oldalesés: 2,5% kétoldali, padka szélesség 1,0-1,5 m, padka oldalesés 5%. Tervezési sebesség 30 km/h. A kialakítás során a burkolat úttengelye a meglévő úttengelyével azonos. A meglévő pályaszerkezet teljes szélességében és vastagságában elbontásra kerül. A jelenlegi burkolathibák az altalaj elégtelen teherbírására utalnak a meglévő pályaszerkezet elbontása után a talaj mész bekeverésével stabilizálva lesz. A megépítésre kerülő út rétegrendje az alábbi lesz: 5 cm AC-16 kopóréteg 7 cm AC-22 alap 20 cm Ckt-4 alap, felület kraftolva 20 cm homokos kavics ágyazat 20 cm meszes stabilizáció Az út két oldalán a szalagkorlát jelentősen összetört, kidőlt. Ezért elbontásra kerül és új acél korlátelemekből újra kell építeni. Jelenleg az út mellet szikkasztó árok található. Ahol ez hiányzik új szikkasztó árok kerül kiépítésre. 0,5m fenékszélesség, 0,5 m fenékmélység, 1:1,5 rézsű A felújítással az út forgalmi rendje nem fog változni. Természetvédelem: a beruházással párhuzamosan az út alatt két helyen lefektetett NA200 KG áteresszel biztosítjuk a területen nagy számmal élő béka populáció átjutását.

A fejlesztéssel elérni kívánt pozitív hatások: A varjasi területen több  vállalkozás folytat gazdálkodási tevékenységet. A felújítás hatására az alábbi pozitív hatások azonosíthatók:

-Az alapszolgáltatások könnyebb elérése

A fejleszteni kívánt területen több vállalkozás található, jelentős számú foglalkoztatottal. Az itt dolgozók számára létfontosságú, hogy otthonuk, a boltok és az egyéb szolgáltatást nyújtó intézmények (orvosi rendelő, kormányzati szolgáltató helyek) könnyen és biztonságosan elérhetőek legyenek. A fejlesztés hatása által javul a területen dolgozók, illetve az itt telephellyel vagy székhellyel rendelkező vállalkozók számára az alapszolgáltatások elérhetősége.

A vállalkozások közül több gyakorlati képzőhelyként is működik. A felújítást követően nő a közlekedés biztonság. Ezáltal javul a gazdasági szereplők zavartalan közlekedésének lehetősége , és a szállítmányozási feladatok ellátása.

https://ec.europa.eu/agriculture/

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Projekt azonosító száma: 3292756794