TOP-PLUSZ-1.2.1-BS1-2022-00067 - Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont közösségi célú fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeleskerti szabadidő központ fejlesztése és városközpont közösségi célú fejlesztése

Projekt azonosítószáma: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00067

Szerződött támogatás összege: 319 999 999  Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt célja és rövid leírása:

A pályázat magában foglalja a szeleskerti szabadidős park kialakítását, mely lehetővé teszi a terület adottságait figyelembe vevő hasznosítását. Jelen projekt egyik legfőbb célkitűzése a zöldfelület parkosítása mellett szabadtéri futópályával, streetball pályával rekreációra alkalmas közpark kialakítása pihenésre alkalmas létesítmények kihelyezésével. A projekt másik beavatkozási területe a Tildy utca Ady Endre utca Fáy lakótelep által határolt rész. Ezen a területen közösségi célú tevékenységek valósulnak meg. Megújításra kerülnek a közterületek és a közvilágítási rendszer is. Felújításra kerülnek a járdaburkolatok. Ezáltal a város környezeti állapota utcáinak, tereinek, közterületeinek településesztétikai megjelenése javul. A lakóterületek közelében mindenhol könnyen elérhető, a rekreációra, kikapcsolódásra alkalmas zöldfelületek kerülnek kialakításra.

A projekt eredményeképpen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása valósul meg, ezáltal a beavatkozások területe alkalmas lesz a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, a biodiverzitás növeléséhez, gazdaságos fenntartáshoz járuljanak hozzá.

A projekt megvalósítási helyszínei: Szeghalom Szeleskert településrész, valamint Szeghalom Tildy utca Ady Endre utca Fáy lakótelep által határolt része

Projekt konzorciumban valósul meg a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-PLUSZ-1.2.1-BS1-2022-00067