Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalom Város Önkormányzatának helyi klímastratégiájának kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálása

Szerződött támogatás összege: 19.367.500 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretén belül elkészült Szeghalom Város Klímastratégiája.

A projekt szempontjából felmérésre került a települési szintű klímastratégia szükségessége, valamint a szemléletformálásba bevonhatóak aktív köre. Az egyes feladatok/programok megnevezésre kerültek, a beszerzési eljárás lezajlott a klímastratégia elkészítésére, valamint a programok megvalósítására. A programok megvalósításában a helyi civil szervezetek is tevékenyen részt vettek, biztosítva ezzel a megfelelő látogatottságot és aktív elérést.

Jelen projekt megvalósítása nagyban elősegítette a környezet-, energia és klímatudatos személyes életvitel megvalósításának és a példamutatásnak az ösztönzését. A szemléletformálás nagyban támaszkodott az oktatásra, kiemelten a településen működő iskolákra és óvodákra. A szemléletformálási programok, célzott támogatások, példamutató és fenntartható energiagazdálkodási projektek, önkormányzati kezdeményezések segítették a klímavédelmi jó gyakorlatok terjedését. A támogatással megvalósult projekt célja hozzájárul egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország megteremtéséhez.

Jelen projekt keretén belül a betervezett tevékenységek 31 hónap alatt kerültek megvalósításra.

Megvalósult tevékenységek, programok:

– Helyi klímastratégia kidolgozásra került

– Föld 21, Bolygóbarát Életmód Program elnevezésű oktatási sorozat megvalósult

– KlíMAsátor került felállításra 2 nagyobb városi rendezvénye

– Helyi szereplők (önkormányzati, iskolai dolgozók)

– Helyi tanulmányi versenyek lebonyolításra kerültek

– Szakirányú tanulmányi kirándulások kerültek megszervezésre

– Kreatív és játékos foglalkozások kerültek megvalósításra gyermekek részére nagyrendezvények részeként

– A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok lebonyolításra kerültek

– Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozásra és terjesztésre kerültek

– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása megvalósult

A projekt célja:

Szeghalom és térsége a jövőben erősen kitett lesz a klímaváltozás hatásainak. Mindezeket úgy tudta segíteni jelen projekt, hogy célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemléletformálási akciókat valósított meg, elősegítve, hogy a településen is szervezett választ tudott adni a klímaváltozás által felvetett kérdésekre/kialakuló problémákra. Nagyon fontos volt a lakosság érzékenyítése és tudatosítása, mely jelen pályázat legfontosabb célkitűzése volt.

A projekt példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítésében.

A város polgárai számára példát mutatott a fenntartható energiatermelés egy formájára.

 

Projekt tényleges befejezésének dátuma: 2022.03.31

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00072