Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalom Város Önkormányzatának helyi klímastratégiájának

kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálása

Szerződött támogatás összege: 19.367.500 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat keretén klímastratégia kidolgozását tervezi Szeghalom Város Önkormányzata.

A projekt szempontjából felmérésre került a települési szintű klímastratégia szükségessége, valamint a szemléletformálásba bevonhatóak aktív köre. Az egyes feladatok/programok megnevezésre kerültek, a beszerzési eljárás a klímastratégia elkészítésére, valamint a programok megvalósítására lezajlott. A programok megvalósításában a helyi civil szervezetek is tevékenyen részt fognak venni, biztosítva ezzel a megfelelő látogatottságot és aktív elérést.

Jelen projekt megvalósítása nagyban elősegíti a környezet-, energia és klímatudatos személyes életvitel megvalósításának és a példamutatásnak az ösztönzését. A szemléletformálás nagyban támaszkodik az oktatásra, kiemelten a településen működő iskolákra és óvodákra. A szemléletformálási programok, célzott támogatások, példamutató és fenntartható energiagazdálkodási projektek, önkormányzati kezdeményezések segítik a klímavédelmi jó gyakorlatok terjedését. A támogatással megvalósuló projekt célja hozzájárul egy egészségesebb, tisztább és biztonságosabb ország megteremtéséhez.

Jelen megvalósítása 14 hónap, ennek értelmében 2 db mérföldkő került megtervezésre. Az első mérföldkőig (2020.08.31) az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

– Helyi klímastratégia kidolgozása Szeghalom részére

– Föld 21, Bolygóbarát Életmód Program elnevezésű oktatási sorozat

– KLlMAsátor kerül felállításra 2 nagyobb városi rendezvénye (Boszorkányfesztivál, Majális)

– Helyi szereplők (önkormányzati, iskolai dolgozók)

– Helyi tanulmányi versenyek előkészítése és lebonyolítása

– Szakirányú tanulmányi kirándulások szervezése és lebonyolítása

– Kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekeknek nagyrendezvények részeként

A második mérföldkőig (2020.10.31) az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

– A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása

– Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése

– Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

A projekt célja:

Szeghalom és térsége a jövőben erősen kitett lesz a klímaváltozás hatásainak. Mindezeket úgy tudja segíteni jelen projekt, hogy célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő szemléletformálási akciókat támogat, elősegítve, hogy a településen is szervezett választ lehessen adni a klímaváltozás által felvetett kérdésekre/kialakuló problémákra. Nagyon fontos a lakosság érzékenyítése és tudatosítása, mely jelen pályázat legfontosabb célja.

A projekt példamutató a megújuló energiahordozó felhasználás növelése, illetve a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítésében.

A város polgárai számára példát mutat a fenntartható energiatermelés egy formájára.

Projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2020.10.31

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00072