Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalmi önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00017

Fejlesztés tárgya, célja: A projekt átfogó célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése, az energiafelhasználás csökkentése, és a fenntartható energiaforrások további bővítése. A projekt keretében megvalósul több önkormányzati tulajdonú intézmény energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határolószerkezeteik korszerűsítése által.

Szerződött támogatás összege: 200.493.288,- Ft.

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:Az alábbi kilenc önkormányzati tulajdonú és fenntartású intézményben valósul meg az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés ösztönzése az energiamegtakarítást célzó energiahatékonysági beruházásokkal és a megújuló energia használatát célzó napelemes rendszerek telepítésével.

  1. 5520 Szeghalom,Szabolcs V. u. 1. sz. sporttelep sportöltöző épületének energetikai felújítási tervezése

– Homlokzat hőszigetelése + kőzetgyapot födém hőszigetelés

2.5520 Szeghalom,Petőfi u. 1. sz. óvoda energetikai felújítási tervezése:

– Homlokzat hőszigetelése + kőzetgyapot födém hőszigetelés, világítás korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése.

3.5520 Szeghalom,Újtelep III. u. 15. óvoda energetikai felújítási tervezése:

– Kőzetgyapot födém hőszigetelés, világítás korszerűsítése, napelemes rendszer kiépítése.

4.5520 Szeghalom,Fáy u. 12. óvoda energetikai felújítási tervezése:

– Homlokzat hőszigetelése + födém hőszigetelés, napelemes rendszer kiépítése.

5.5520 Szeghalom,Kossuth u. 5. Bölcsőde utcafronti szárny energetikai felújítási tervezése:

– Homlokzat hőszigetelése, födém hőszigetelés + lábazat szigetelése, napelemes rendszer kiépítése.

Az alábbi épületek esetén csak napelemes rendszer kerül kiépítésre:

  1. 5520 Szeghalom, Szeghalom Kistérség Egységes Szociális Intézmény, Kossuth u. 18.
  2. 5520 Szeghalom, Ady utcai konyha Ady u 2. sz.
  3. 5520 Szeghalom, Szeghalmi Polgármesteri Hivatal épülete Szabadság tér 4-8.
  4. 5520 Szeghalom, Egészségügyi alapellátás épülete Ady u. 1/b.

 

A projektben tervezett intézkedések, fejlesztések szoros összhangban állnak az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval, Békés Megye Területfejlesztési Programjával, a Békés megyei klímastratégiával, Szeghalom város klímastratégiájával.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.06.01.