Kezdőlap

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen

Szerződött támogatás összege: 50.000.000 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

 

 

 

 

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt szakmai-műszaki tartalma :Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából Közösségfejlesztési programok Nyilvános közösségi beszélgetések szervezése, Családi szabadtéri-játszótéri játszóházak meghirdetése kapcsán. Itt a résztvevők tájékoztatása a program céljairól, tervezett lépéseiről és a részvétel lehetséges módjairól. A közösségi felmérés eredményeinek bemutatása. Közösségi felmérés: Szociális

ellentétek felderítése a helyi lakosok között. Közbeszéd és a párbeszéd megváltoztatása, információ áramoltatás. A városrészen élők egy csoportja a lakosság véleményét kéri a közösség ügyeiben. A munka során kialakul a településrészen a helyi emberekből egy olyan „aktív mag”, akiknek később meghatározó szerepük lehet a helyi folyamatok alakulásában. A felmérés a bizalomépítés munkaeszköze is egyben, lehetőséget ad arra, hogy a

helyben élők véleményt mondjanak saját környezetükről, illetve részt vállaljanak annak formálásában. Az újtelepi szegregátumok valamennyi utcájában közösségi interjúkkal és közösségi beszélgetésekkel folytatjuk a munkánkat, a közösségi kérdőívek és beszélgetések, interjú készítés, a felmérés eredményeit feldolgozzuk, és eredményeit nyilvánossá tesszük. Egyebek mellett a lakosságnak szánt szórólap- hírlevél eljuttatásával. Az elérhető lakosok száma 500 fő. Fiatalok megszólítása és bevonása: – a fiatalokban kialakuljon a közösségi attitűd, bevonhatóak és motiváltak legyenek helyi cselekvések tervezésére, megvalósítására ifjúsági közösségi munkával. Az Újtelepen élő középiskolás diákok bevonása Fejlesztői műhely tevékenységébe- roma és nem roma fiatalok bevonása és aktivizálása. Fejlesztői műhely – a felmérésben résztvevőknek, a kialakuló aktív mag tagjainak. Célja a közösségfejlesztés szemléletének, cselekvési technikáinak elsajátítása, az egymás iránti bizalom megteremtése. Bátorítás, informálás, kapcsolatépítés, az érdeklődés fenntartása.

Részben az előzetes kérdőíves igényfelmérésre és a közösségi felmérés eredményeire alapozottan kijelölésre kerül 3 terület, melyre közösségi tervezést indítunk. 3 nagy közösségi aktivitást igénylő, a teljes Újtelepet érintő program megvalósítására “Jövőműhely” módszerrel. Például az új közösségi ház fizikai kialakítása és lehetséges szolgáltatásai, “újra kertet művelek” gyom-parlagfű mentesítési program, a meglévő játszótér festés-felújítása. Helyi erőforrások bevonásával, segítésével helyi igényekre épülő klubok, közösségi események generálása: A közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, programok kialakítása, szervezése, lebonyolítása. Közösségfejlesztő közösségi együttműködések szervezése: az együttműködés problémáinak feltárása a lakosság közötti párbeszéd, együttműködés ösztönzése (ezen keresztül a kisebbségek, nők diszkriminációjának csökkentése), illetve felkutatása, bevonása programokba. Például: Múltbéli fotók, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, digitalizálása, jelenkori fotók készítése, Identitás kutatás – interjúk készítése, sport klub-sport napok, egészséges életmódhoz kapcsolódó események. – 18 db a helyi közösség által kivitelezett (mentorált) közösségi esemény megvalósítása tervezett. Az érintett lakosság bevonását, beilleszkedést segítő programok, akciók A roma és a magyar kultúra bemutatása tematikus hetek Példakép program. A tervezett fejlesztések elfogadását segítő programok. Folyamatos szociális munka megteremtése. Középiskolások kötelező közösségi szolgálatának az akcióterületen való eltöltése.

Az akcióterületen dolgozó szociális munkás, illetve asszisztens felvétele A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény két új szociális munkást, valamint egy asszisztenst venne fel, akiknek feladata kifejezetten az akcióterületen élők segítése lesz. Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény feladatainak kiterjesztése. Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére. Az akcióterületen élő közmunkások helyben történő foglalkoztatásának segítése A közmunka programban résztvevő akcióterületi lakosság számára a feladatok olyan módon való kiosztásának erősítése, hogy azoknak egy részét lakókörnyezetük közelében tudják ellátni. Helyi üzemekbe, gyárakba, foglalkoztatókhoz látogatások szervezése.

A projekt keretében olyan képzések megvalósítása történik meg, amelyek a szegregált területeken élők számára elkészített egyéni fejlesztések alapján az itt élők helyzetét jelentősen javíthatják, elsősorban az alábbi területekre koncentrálnak: • alapkompetenciák fejlesztése • munkakör betöltésére jogosító szakmai képzések . Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére Újtelepi tagóvoda által megvalósítandó programok és kapcsolódó eszközbeszerzés.

Törekvés az egészség fejlesztésére

Egészségnapok, sportnapok hetek szervezése

Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

Bűnmegelőzési stratégia és cselekvési tervek Bűnmegelőzési stratégia és cselekvési tervek kidolgozása az akcióterület vonatkozásában a Szeghalmi Rendőrkapitányság szakembereinek bevonásával. Bűnmegelőzési programok szervezése.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.01.

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003