Kezdőlap

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: A hálózathoz kapcsolódó Szeghalom belterület Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a Békés-Békéscsaba-Füzesgyarmat kerékpárút hálózathoz csatlakozó Széchenyi és Kinizsi úti szakasz kerékpárút felújítása

Szerződött támogatás összege: 128.627.861 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása, projekt célja :A projekt átfogó célja Szeghalom város közlekedésének fenntartható fejlesztése, a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításával, így részarányának növelésével. A közvetlen cél a város nagy forgalmú útjai mentén a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése, Szeghalom belterület, belváros kerékpárosbarát fejlesztése, a belváros úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása, a városközpont kerékpáros elérhetőségének javítása a bevezető utak felől.. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt A projekt szakmai-műszaki tartalma az önállóan támogatható körben: •

A városközpontba vezető Dózsa György utcán kerékpárút és kerékpáros nyom létesítése ( településrész /belváros/ hálózatát kerékpárosbaráttá alakító tevékenység része, a városközpont kerékpáros elérhetőségét javító tevékenység a Békés – Békéscsaba– Füzesgyarmat kerékpárúthoz csatlakozóan, a 47. sz. főút mellett meglévő kerékpárút felől) • A belvárosi egyirányú utcák megnyitása ellenirányban a kerékpáros forgalom számára: Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Baross Gábor utca ( településrész /belváros/ hálózatát kerékpárosbaráttá alakító tevékenység része) Önállóan nem támogatható körben: • Széchenyi és Kinizsi úti (47. sz. főút átkelési szakasza menti) kerékpárút egyes szakaszainak felújítása, korszerűsítése ( meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése szélesítéssel illetve burkolatminőség szempontjából). A fenntartható közlekedési módok közül a kerékpározás előnyben részesül, miközben sem a közösségi közlekedés, sem a gyalogosok nem szenvednek hátrányt. A projekt egy egységet képez (kerékpárosbarát fejlesztések), de egyes elemei nem állnak közvetlen fizikai kapcsolatban. Kerékpárosbarát, önállóan támogatható tevékenység esetén elérendő eredmények: – Szeghalom belvárosa, mint településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével. A lehatárolt területen (Baross Gábor u – Bocskai u – Petőfi u – Szabadság tér – Dózsa György u – Széchenyi u.) a teljes közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá válik. A város egészére elkészül a Kerékpárforgalmi hálózati terv. – Körösladány-Szeghalom-Füzesgyarmat települések és a városközpont között megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat, útvonal alakul ki, melynek Békéscsaba-Békés felé való kapcsolódásának megvalósítása tervezett. Az előírt tartalommal elkészül a Kerékpárforgalmi hálózati terv a projekt keretében. A tervezett létesítmények értékelése az előírt feltételek szempontjából: -A Dózsa György utcában a közúti forgalomtól elválasztott gyalog- és kerékpárút épül. Az utca mért forgalma 3495 Ej/nap (kerékpárosok nélkül 3142 Ej/nap, a kerékpárforgalom 1175 kp/nap) . Az engedélyezett sebesség 50 km/h. Ez alapján az UME 6. fejezet szerint átmeneti tartományba sorolható, amelyben a tervezett létesítmény is választható. -A Dózsa György utcában egyoldali gyalog- és kerékpárút tervezésének indoklása: A Dózsa utca fontos városi közlekedési útvonal, számos közintézménnyel (Városháza, orvosi rendelő, gyógyszertár, általános iskola, végpontja két oldalánál gimnázium és szakképző iskola), egyik oldalán intenzív beépítéssel (négyemeletes sorházak), másik oldalán több kiskereskedelmi egységgel, árurakodással, párhuzamos és ferde parkolóhelyekkel. Az útpálya kiemelt szegélyek között általában 7 – 7,4 m szélességű, jó állapotú, aszfalt burkolatú. Az útszakaszon egy-egy buszmegálló is található, öbölben, üvegezett várópavilonnal. Az útpályát értékes fasorok, igényesen kialakított zöldterületek szegélyezik. Az útpálya szélessége, keresztmetszeti kialakítása nem teszi lehetővé kerékpársávok kijelölését, erre csak az út átépítésével, szélesítésével, a fasorok kivágásával nyílna lehetőség. Ráadásul az így kialakuló, nagyobb pályaszélesség a gépjárművezetőket magasabb sebesség kifejtésére csábítaná. A tervezett kerékpárúton oldalváltásra nem kerül sor, a létesítmény mindkét végén szervesen kapcsolódik a Ady utcai illetve a Szabadság téri, hasonló jellegű gyalog- és kerékpárutakhoz. Az út szemközti oldalán kerékpáros nyom felfestése tervezett az ottani célpontok gyorsabb és szabályos megközelítésének biztosítása érdekében. A Szabadság térnél a túloldalon található orvosi rendelőhöz vezető gyalogátkelő mellett kerékpáros átvezetés is létesül. A szemközti Árpád és Bajcsy- Zsilinszky utcához útcsatlakozás létesül. A felújítással, korszerűsítéssel érintett Kinizsi és Széchenyi utcai, meglévő egyoldali, kétirányú kerékpárútszakasz a 47. sz. II. rendű országos főút átkelési szakasza, jelentős nehézgépjármű-forgalommal. A beavatkozás a kerékpárút rövid szakaszait érinti.

A Dózsa utcában tervezett kerékpárút-hossz 614 m, melyen az útcsatlakozások száma 2, ezek 30 km/h-s övezetbe sorolt, alárendelt utcák, távolságuk egymástól meghaladja a 200 m-t. A gyalog- és kerékpárút a csatlakozásoknál emelt szinten kerülne átvezetésre, ami a keresztező forgalom számára hangsúlyosan észlelhető, sebességcsökkentő hatású.  A gyalogosforgalom számára mindkét oldalon járda áll rendelkezésre. A gyalog- és kerékpárút az egyik oldali járda helyén létesül, nagyobbrészt osztott kialakításban – kivéve azokat a szűkületi szakaszokat, ahol a beépítés és a védendő fasor között rendelkezésre álló hely csak közös gyalog- és kerékpárút kialakítását teszi lehetővé. A kerékpárúthoz minden irányban megfelelő csatlakozások létesülnek. Emellett a szemközti oldalon a közúton való kerékpározás lehetőségének megtartása, az ottani célpontok közvetlen, gyorsabb elérésének biztosítása érdekében kerékpáros nyom kialakítása tervezett.  A Dózsa György utcában a KSH-tól kapott, öt évre visszamenő baleseti adatok szerint egyetlen kerékpáros baleset történt, amely egy résztvevős elesés volt. A keresztező konfliktusok csökkentésére az útcsatlakozásoknál emelt szintű átvezetés tervezett. A végpontoknál azonos jellegű, egyoldali gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik. A kerékpárforgalmi létesítmények geometriai tervezése, szélességének meghatározása az előírások szerint történt. A Dózsa utcai útszakasz nagyobb részén az elválasztott gyalog- és kerékpárútra meghatározott 3,75 m szélességgel számoltak, a szakasz kisebb részén a beépítési kötöttségek és az idős fasor miatt az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra megadott 2,75 m szélességgel. A felújítással, korszerűsítéssel érintett Kinizsi utcai szakaszon a kerékpárút szélesítésre kerül elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárútra, 2,75 m szélességgel, mert ezen a szakaszon véget ér a kiépített járda (a kerékpárúthoz csatlakozik), a kerékpárutat szórványos gyalogosforgalom is használja (vasútállomás, ipari park irányában). A tervezett pályaszerkezetek mindenütt az előírás figyelembe vételével megválasztottak. A Dózsa utcában a belvárosban, a csatlakozó szakaszokon egységesen alkalmazott, kedvező tapasztalatú, igényesen kialakított térkő burkolat létesül (hézagmentes kivitelben), az útszakasz két, hosszabb szakaszon műemléki környezetet is érint. A tervezett térkő burkolat vastagsága 60 mm, melyet az útcsatlakozásokban tervezett, kiemelt szintű átvezetésekben és kapubejáróknál 80 mm vastagságra emelnek. A térkő burkolat hidraulikus alaprétegre, kerti szegély elemekkel határoltan épül.  Ráhajtás- vagy parkolásgátló elemek telepítésére a tervezett létesítményeknél nincs szükség. A kerékpáros felület az úttest felőli oldalon, a gyalogos felület az épületek felőli oldalon lesz. A Dózsa utcai autóbusz-megállót a tervezett kerékpárút hátulról, az utasváró pavilon mögött kerüli. Az útirányjelző táblák rendszerét a projekt keretében elkészülő Kerékpárforgalmi hálózati terv fogja meghatározni. A Dózsa utcában tervezett kerékpárúton a kerékpárosok elsőbbségét az útcsatlakozásoknál az átvezetés szintbeli kiemelésével, az elsőbbségadás előírt táblázásával tervezik biztosítani. A tervezett létesítmények általában fásított környezetben vezetnek, ahol a fák megóvására már a tervezés során tekintettel voltak, vagy a növénytelepítésre nincs lehetőség.  Műtárgy nem tervezett. A tervezett létesítmények az Útügyi előírásnak megfelelőek és indokoltak. A részletes tervezés során készül el a közúti biztonsági audit.  A beruházás megvalósítását követően a létesítmények a KENYI-be feltöltésre kerülnek. A projekt részeként kötelező kerékpáros közlekedést népszerűsítő és/vagy közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány megvalósítása. A projekt keretében megvalósítandó szemléletformáló kampány részletes programjainak kidolgozása a projekt előkészítés következő szakaszában történik meg. A szemléletformáló kampány célja elsősorban a biztonságos kerékpározás népszerűsítése, ennek keretében: – Ittas kerékpározás veszélyei program (Városi Rendőrkapitányság bevonásával „ittas szemüveg” használatával az ittas kerékpározás veszélyeinek bemutatása, kapcsolódó szakmai tájékoztató megtartása.) – Ismerd meg a kerékpárút biztonságos használatát, majd alkalmaz a gyakorlatban program (a kerékpárúton történő biztonságos kerékpározás bemutatása, fel és lehajtáshoz kapcsolódó gyakorlati bemutatók, szakemberek bevonásával) – Megvilágosodás napja program, célja az esti biztonságos kerékpározás, látni és láttatni. A program keretében a fényvisszaverő mellények használatát, illetve a kerékpárok felszereltségét lehet propagálni – pl. bemutatni a láthatóságban elérhető eredményeket kis költségű fejlesztésekkel -, kedvezményes vásárlási akciókkal népszerűsíteni. A szemléletformáló kampány keretében ezen felül a lakosság körében a kerékpározást, mint fenntartható közlekedési módot népszerűsítő rendezvények, programok (pl. Mobilitási héten való részvétel) is megvalósulnak.  A felhívás TOP céljaihoz való illeszkedése A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul – a kerékpáros hálózat fejlesztésével olyan beruházás valósul meg, aminek eredményeként a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként kerékpáros közlekedési módot választók részaránya nőhet, ezen keresztül hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A fejlesztés közvetett gazdaságfejlesztési és mobilitási kapcsolódással valósul meg, a városközpont elérhetőségének javításán keresztül a munkaerő mobilitásának feltételeit javítja.

A tervezett fejlesztés figyelembe veszi a Természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó innovatív fenntartható továbbfejlesztése célkitűzést. A Dózsa György utcában egyoldali gyalog- és kerékpárút tervezése indokolt, melynek oka, hogy az útpálya szélessége, keresztmetszeti kialakítása nem teszi lehetővé kerékpársáv kijelölését, melyet csak az út átépítésével, szélesítésével és fasorok kivágásával lehetne elvégezni. A tervezett kerékpárút szervesen kapcsolódik az Ady utcai, illetve a Szabadság téri hasonló jellegű gyalog- és kerékpárutakhoz. Továbbá, a tervezett fejlesztés figyelembe veszi a Társadalmi- gazdasági kohézió erősítése a megye mag- és perifériális helyzetű térségei között stratégiai célt azzal, hogy a kerékpárosbarát fejlesztés javítja a városközpont elérhetőségét a bevezető utak felől. A Körösladány – Szeghalom – Füzesgyarmat települések és a szeghalomi városközpont között megszakítás nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat, útvonal alakul ki.

Indikátor: „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza”: A Dózsa utcában tervezett kerékpárút-hossz 614 m. „Kialakított kerékpárosbarát települések vagy településrészek száma 1 db”: Szeghalom belvárosa, mint településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, a lehatárolt területen (Baross Gábor u – Bocskai u – Petőfi u – Szabadság tér – Dózsa György u – Széchenyi u.) a teljes közlekedési úthálózat kerékpárosbaráttá válik.

A projekt a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódik. A Stratégia horizontális céljai között kiemeli a természeti erőforrások fenntartható használatának szükségességét, melyhez a projekt a kerékpározás népszerűsítésével, feltételeinek javításával hozzájárul. A megnevezett specifikus célok közül a projekt a helyi életminőség javításához, a településkép fejlesztéséhez járul hozzá. A SWOT elemzés a lehetőségek között emeli ki a kerékpárutak fejlesztésével a környezetbarát közlekedési módok előtérbe kerülését.  A beruházás nyomvonala a városközpontban halad, az nyomvonal mellett közvetlenül számos vállalkozás, gazdasági üzem helyezkedik el.

Az önkormányzat vállalja környezettudatosságra nevelő szemléletformálási akciók saját költségen való megrendezését az akcióterületen (pl. növény-, virágültetési kampány).

 

projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

 

projekt azonosító száma: TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00008