TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00006

SZELESKERTI, VALAMINT AZ ÁRPÁD UTCAI FŐGYŰJTŐ CSATORNÁK REKONSTRUKCIÓJA

Szeghalom Város Önkormányzata a TSM 1.2 pontjában szereplő célterületek közül a c. Ipari- és turisztikai potenciált növelő fejlesztési program célterületre kíván pályázni. A fejlesztés specifikus célja, hogy a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezetten és kártétel nélkül kerüljenek elvezetésre, a belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezésre kerüljenek. A projekt Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott átfogó és specifikus célokhoz is illeszkedik.. A projekt azt a célt szolgálja, hogy a vízgyűjtő területen összegyülekező csapadékvizek a legrövidebb úton, kellő biztonsággal, a vízminőségi követelményeket figyelembe véve legyen bevezethető a befogadókba. A tervezett csatorna befogadója a meglévő és üzemeltetési engedéllyel rendelkező 1-0-0-, 2-0-0, 4-0-0, 5-0-0, 6-0-0 jelű, valamint 5 db mellék-belvízelvezető csapadékvíz elvezető csatornának, így mint befogadó – gyűjtő – csatornát is rendezett állapotban, a fenti cél elérésére alkalmassá kell tenni. A tervezett munkákat az indokolja, hogy a csatornák medre feliszapolódott és a vízi növényzettel sűrűn benőtt szakaszok jelentős lefolyási akadályokat képeztek. A projektben az Árpád utcai főgyűjtő csatornánál a felújításra kerülő műtárgyak nyílásmérete megfelelő, azok a mértékadó vízhozamok biztonságos továbbvezetésére alkalmasak. Mivel a csatorna viszonylag nagy vízfelületű (fenékszélessége 6,00 m), de kis vízmélységű (0,80-040m), az ilyen jellegű csatornákon elkerülhetetlen a vízi növényzet túlburjánzása. Az üzemeltetési költségek mérséklése, a gondozás gyakoriságának csökkentése, a projekt eredményeinek minél hosszabb ideig történő megőrzése érdekében a mederszelvény függőleges partfal helyett trapézszelvényűre való építése indokolt. Ezzel ez a szelvény a korábban hasonlóan épült szakaszhoz csatlakoztatható, az elkészült szelvény hidrogeológiai szempontból gyorsabb, biztonságosabb lefolyást biztosít a függőleges rőzsefonattal szemben, amely nehezebben tartja meg a rá nehezedő súlyt. A rőzsefonatos medertakarással megakadályozzuk a kéretlen nád növekedését, a védetlen partfal elhabolását, illetve lassítjuk a talaj eróziót, a meder feltöltődését és késleltetjük a partvédelem elfogyását. A tervezett fejlesztések eredményeként a jelenleg 30%-os hatékonysággal működő főgyűjtő csatornák hatékonysága közel 100%-ra nő megszűnik a gyűjtők visszaduzzasztása, így nagy esőzések (30-50 mm) gyors leesése, illetve a belvizes időszakok alatt a már megépült szivattyútelepekkel gyorsan lehet mentesíteni a belterületet. A tervezet vízi munka két részből áll: Szeghalom Város belterületi vízrendezésén belül egyrészt a település DNy-i részén fekvő I. sz. belvíz öblözet Szeleskerti csatornájának terv szerinti kiépítése. A beruházás helye Szeghalom Város belterülete. A csatorna 799/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú meglévő csatorna nyomvonalon kerül kiépítésre. A tervezett csatorna vízgyűjtő területe: 273.4 ha. A Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukciója II. ütem során 741fm csatornamedret állítunk vissza hatékonyan használható állapotba kotrással, tisztítással, iszap- és növényzet mentesítéssel, rőzsefonatos partfaltakarással. Másrészt Szeghalom Város belterületi vízrendezésén belül a település K-i részén fekvő II. sz. belvíz öblözet Árpád utcai csatornájának terv szerinti kiépítése. A csatorna az II. sz. belvíz öblözet területén a 0814 hrsz. önkormányzati tulajdonú, meglévő csatorna nyomvonalon kerül kiépítésre. Az Árpád utcai főgyűjtő csatorna rekonstrukciója I. ütem során 302fm, a II. ütem során 623fm csatornamedret állítunk vissza hatékonyan használható állapotba kotrással, tisztítással, iszap- és növényzet mentesítéssel, rőzsefonatos partfaltakarással. Terület lehatárolást indokolja, hogy a vízgyűjtő területen jelentkező csapadékvizek a legrövidebb úton, kellő biztonsággal, a vízminőségi követelményeket figyelembe véve legyen bevezethető a befogadókba. Ezt a célt szolgálja az Árpád utcai főgyűjtő csatorna és a Szeleskerti főgyűjtő csatorna II. ütem terv szerinti kiépítése is, hiszen fogadniuk kell az I és II. sz. öblözetben összegyűlő csapadékvizeket. Jelen beruházás műszaki tartalmának és terveinek elkészítése során kizárólag az I. és II. számú öblözetek területén vissza nem tartható, nem hasznosítható többletvizek kerülnek elvezetésre, hiszen az élővizű főgyűjtő csatornák végénél szivattyútelepek vannak, amelyek általános mértékadó vízszint tartásával felelnek meg az öntözési feltételeknek. A Szeleskerti főgyűjtő csatorna rekonstrukciója II. ütem során egyrészt az I. ütemben már elkészült, másrészt újonnan épülő puffer tározót fogunk használni a víz tárolására, amelyekben a tárolt vizet többek között a közel 20.000 m2-es futballpálya, a „zöld város” projektek két ütemében kialakításra kerülő, összesen közel 35.000 m2-es park, valamint a környező zöldfelületek öntözésére használjuk. Így nagyságrendileg 60.000 m2 felület öntözését kívánjuk megoldani