TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002

Szeghalmi Kinizsi utcai iparterület infrastruktúrájának fejlesztése

Szeghalom Város Kinizsi utcai iparterület fejlesztése ” projekt szükségessége megalapozott, hiszen Szeghalom Városának vállalkozásaival egyeztetve került kidolgozásra a fejlesztési elképzelés. Szeghalom Város Önkormányzata a 2911/7, 2907, 2911/6 és 2911/8 hrsz önkormányzati tulajdonú területeket vonta össze, majd osztotta fel újra annak érdekében, hogy ipari területet hozzon létre. Az iparterület fejlesztése több ütemben történik, I. ütemben 7 db ingatlan kerül kialakításra. Az ingatlanok előtt húzódik a 4212 j. közút, az terület környezetében ivóvíz-, gáz-, elektromos-, és szennyvíz hálózat található.  A kialakított 7 telek értékesítésére azt követően kerülhet sor, ha a teljes közművesítést elvégezzük (tereprendezés, szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés, ivóvíz hálózat fejlesztés, csapadékvíz elvezetés). Az iparterület önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. A terület jelenleg beépítetlen zöldterület. Az iparterület a Kinizsi utcáról közelíthető meg. Önkormányzatunk elsődleges célja a kis-és középvállalkozások fejlesztésének segítése, kedvezményes telekértékesítéssel. A fejlesztéssel a település vonzóbbá válik az újonnan betelepülni kívánó vállalkozások számára, illetve segítjük a jelenleg működő vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását. Az ipari terület fejlesztése erősíti a régió és az ország gazdasági helyzetét, jövedelemtermelő képességét. Amennyiben a fejlesztés nem valósul meg, a városban az ipari területek rendelkezésre nem állása lehet a város gazdasági bővülésének korlátja. A projekt megfelel a TOP-1.1.1-16 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésre célkitűzéseinek, hozzájárul a megyei területfejlesztési programban nevesített stratégiai célok teljesüléséhez, hiszen a Békés Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Stratégiai Program című dokumentumban nevesített „Versenyképességet javító-, értékalapú-, horizontális gazdaságfejlesztés” stratégiai cél részcéljaihoz illeszkedik, a LEADER Helyi Akcióscsoport, a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (2013) megfogalmazott célokhoz illeszkedik. Szeghalom Város Önkormányzata mint projektgazda két indikátor teljesítéséhez tesz vállalást, az egyik „A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma” indikátorhoz 10 vállalkozást vállalunk, míg „A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe” indikátorhoz a teljes ipari park területét, azaz 4,28 ha-t vállalunk. Az ipari terület önkormányzati kezelésben és tulajdonban van. A „Szeghalom Város Kinizsi utcai iparterület fejlesztése” projektben a következő műszaki tartalmat kívánja megvalósítani projektgazda Szeghalom Város, Kinizsi utcai iparterületen:

  • Tereprendezés
  • Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése
  • Ivóvíz hálózat fejlesztése
  • Csapadékvíz elvezetés

A projekt Az üzemeltetést a projektgazda, Szeghalom Város Önkormányzata valósítja meg.

A beruházás konzorciumban valósul meg. Konzorciumi partner a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal, amely a projektmenedzsment tevékenységet kívánja biztosítani a projekt megvalósítás teljes időtartamában. A konzorciumi partnerek konzorciumi megállapodásban rögzítik együttműködésük részleteit. A vállalt feladatok között jelenik meg a fenntartási időszakra vonatkozó együttműködési kötelezettség is: éves monitoring jelentések (PEJ, PFJ) elküldése a fenntartási időszak (5 év) alatt.

A projektgazda korábban végrehajtott gazdaságfejlesztési projektjei megvalósítása és fenntartása során is szakmai együttműködéseket tartott fenn együttműködő partnereivel.

A támogatás mértéke 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 01. 20.