Tisztítsuk meg az Országot!” projekt

 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében.  A Szeghalom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és vissza nem térítendő támogatást nyert 2-2 db térfigyelő kamera beszerzésére az illegális hulladéklerakások megelőzése céljából.  A térfigyelő kamerák 2 db helyszínre kerülnek kihelyezésre (gyepmesteri telep -hrsz.: 052/20, valamint a Berettyó töltés mellett lévő szivattyú ház- hrsz.: 522/2 területére).

 

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Vissza nem térítendő támogatás összege: 799.998  Ft

Támogatás intenzitása : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt során 2 db helyszínre 2-2 db kamera kerül kihelyezésre (gyepmesteri telep, szivattyúház). A tartószerkezetek kihelyezését az Önkormányzat saját teljesítéssel oldja meg. A védendő terület becsült nagysága: 931 m2 a gyepmesteri telep, 763 m2 a szivattyúház. Az elmúlt hónapokban megnövekedett az elhullott állati tetemek illegális lerakása a gyepmesteri telep közelében, aminek az elszállíttatása magas költséget ró az Önkormányzatra. A szivattyútelep területén az elmúlt hónapokban rendszeressé vált az illegális kommunális hulladék lerakása, aminek az ártalmatlanítása szintén nagy terhet ró az Önkormányzatra. Várhatóan a kamerák elrettentő hatásának köszönhetően a jövőben visszaesik az illegális hulladék lerakások száma, ami költség megtakarítást eredményez az Önkormányzatnak.

 

Projekt tervezett befejezési határideje: 2021.május.31.

Támogatói Okirat száma: 2021/TMOP/0022

„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt  

#tisztitsukmegazorszagot #tmop #innovaciosestechnologiaiminiszterium