Tájékoztató a Kormány által elrendelt kijárási korlátozásról

Tisztelt Szeghalmi Lakosok !

A mai Magyar Közlönyben megjelent a Kormány rendelete a kijárási korlátozásról.
Mellékelten meg is jelenítjük a jogszabály szövegét.
Nagyon sokan érdeklődtek telefonon arról, hogy milyen okkal lehet lakóhelyet elhagyni.
Értelmezésem szerint a lakóhelyet munkavégzés céljából egyértelműen el lehet hagyni. Ide értve azt is , ha árut kell beszerezni, például: kereskedelmi üzlet vagy termelő üzem esetében.
A jegyző nem kapott felhatalmazást útvonal engedély kiadására, ezért erre nem is fog sor kerülni. Javaslom, hogy az árubeszerzés során minden vállalkozó vigye magával vállalkozói igazolványát, működési engedélyét, telepengedélyét. Ezzel tudja igazolni tevékenységét és utazási célját az ellenőrző hatóságnak. Javaslom, hogy a vezető adjon munkáltatói igazolást alkalmazottja részére, ha ezt a tevékenységet az alkalmazott látja el.
Nagyon fontos, hogy a lakóhely elhagyása (ezen értjük a magánlakást és Szeghalom települést is) csak a 4. § -ban felsorolt esetekben történjen.
Mindannyiunk közös érdeke a Kormány döntésének maradéktalan betartása, még akkor is, ha ez nagy lemondással, áldozattal jár.

Tisztelettel:
Dr. Pénzely Erika
Jegyző

Kormány rendelet letölthető itt.