Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

A képviselők, az intézményvezetők, egészségügyi szakember részvételével tartott ma reggeli megbeszélés alapján az alábbi döntést hoztam:
1. Gyermekétkeztetés az iskolákban:
Tekintettel a koronavírus fertőzése miatti veszélyhelyzetre, az önkormányzatunknak továbbra is kötelessége a gyermekek részére a közétkeztetés biztosítása. Kérjük a kedves szülőket, hogy legkésőbb 2020. március 17-ig (kedd) 11 óráig írásban nyilatkozzanak, hogy az iskola bezárásának ideje alatt igényt tartanak-e a gyermekük napközis illetve menzás étkeztetésére. A nyilatkozatot az Intézményműködtető Központ pénztárában kell leadni. Amennyiben az étkezést otthon kívánják megoldani, úgy részükre egy későbbi időszakban a már kifizetett étkezést beszámítjuk és jóváírjuk. Akik az étkezésre igényt tartanak, azokat kérjük, hogy névvel ellátott kettő darab ételhordót a Tildy utcai konyhán adjanak le. Biztosítani fogjuk részükre az egészségügyi szabályok betartásával minden munkanapon 11-13 óra között az ételek kiosztását. Az ételek kiosztása jegyek ellenében kizárólag elvitelre történik.
2. Óvodák és Bölcsőde
A család megfelelő felkészülése érdekében az óvodák és a bölcsőde 2020. március 16-17-én (hétfő-kedd) a szokásos rend szerint működnek. Természetesen azok a szülők, akik megtehetik, gyermeküket otthon tarthatják, ehhez elegendő a szülői igazolás.
2020. MÁRCIUS 18. (SZERDA) NAPJÁTÓL AZ ÓVODÁINK ÉS A BÖLCSŐDE BEZÁR!
Csak rendkívüli esetben, szülői írásbeli nyilatkozattal biztosítjuk a kis létszámú csoportokban történő felügyeletet valamennyi tagintézményünkben az egészséges gyermekek részére. A rendkívüli ellátást nem kérheti az a szülő, aki gyeden, gyesen van, nincs munkahelye valamelyik szülőnek, vagy nevelőszülő, esetleg önkéntes karanténban van. A rendkívüli ellátás igényéről nyilatkozatot kell kitölteni, amely nyilatkozatot hétfőn reggel a csoportban lévő óvónőknél lehet átvenni.
Az a szülő, aki az ételt haza szeretné vinni, az névvel ellátott ételhordóban megteheti a következő helyszíneken:
-Újtelepi óvodába járó gyerekek szülei az Újtelepi óvodában vehetik át,
-minden más esetben, beleértve a bölcsődét is, az étel a Petőfi utcai intézményben kerül kiosztásra.
A szabályok betartása miatt megkérünk minden szülőt, hogy két darab névvel ellátott ételhordót biztosítson. Az ételek kiosztása minden munkanap 11-13 óra között történik.
Közös felelősséggel vigyázunk egymásra! Mindannyiunk érdeke a fegyelmezett magatartás, mert ez szükséges ahhoz, hogy ez a rendkívüli helyzet megoldódjon. Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Macsári József
Polgármester