ROHU-444_kérdőív

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében a ROHU-444 kódszámú, a „A Magyar-Román határmenti térség közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” (angolul: „Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian – Hungarian border area”), ConComTEN-T című projekt keretén belül az Önök Önkormányzata, valamint más Békés megyei települések önkormányzata és a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (5600 Békéscsaba, Gyulai út 1., továbbiakban BMVA) közösen együttműködve csomópontok/utak/útszakaszok tervezését tűzte ki célul.  Ezzel a projekt a román-magyar határmenti övezet együttműködését támogatja, mellyel hozzájárul a transzeurópai közlekedési hálózat, vagy röviden csak TEN-T fejlesztéséhez. Célja, hogy az infrastruktúra fejlesztésével a régiót versenyképesebbé és vonzóbbá tegye a mindennapi és üzleti élet, valamint a turizmus terén.

Annak érdekében, hogy a pályázat célkitűzése megvalósuljon a BMVA a következő fő tevékenységeket valósítja meg a projektben:

  1. A csomópontokkal, útszakaszokkal kapcsolatos tervezési dokumentáció, tervek és látványtervek előkészítése és elkészíttetése. Az érintett településeknek Békés megye TEN-T infrastruktúrájához történő csatlakoztatására irányuló tevékenységek magukba foglalják Békés megye 18 települése (Battonya, Békés, Elek, Békéscsaba, Csorvás, Gyomaendrőd, Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő) vonatkozásában utak, csomópontok fejlesztésére vonatkozó műszaki tervek kidolgozását.
  2. A kvalitatív értékeléshez szükséges tanulmányok megalkotása (előkészítése és elkészíttetése). Békés megye 20 településére (Battonya, Békés, Elek, Békéscsaba, Csorvás, Füzesgyarmat, Gyomaendrőd, Kondoros, Körösladány, Medgyesegyháza, Mezőberény, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Orosháza, Sarkad, Szarvas, Szeghalom, Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő) vonatkozóan 20 db hatásvizsgálati tanulmány és 1 db közlekedési tanulmány készül.

Ezen tevékenységek megvalósításához kérjük az Önkormányzat segítségét abban, hogy hozzájáruljon a helyi adatgyűjtéshez a közlekedési szokásjellemzők vizsgálatát illetően, abban a formában, hogy segítséget nyújt Alapítványunknak a következő linken elérhető űrlap terjesztésével: https://forms.gle/eAJUK5APCDJJZGyB8 . Kérjük, hogy hívja fel a lakosság figyelmét az űrlap kitöltésére, tegye elérhetővé a kérdőívhez tartozó elektronikus elérhetőséget az Önkormányzat weboldalán, facebook oldalán, vagy a település bármilyen más online elérhetőségén keresztül. A kérdőív kitöltése anonim, az adatok egy adatbázisba kerülnek, melyek a ROHU-444-es projekt keretében kerülnek felhasználásra.