Rendezési terv módosítása!

Szeghalom Város településrendezési eszközeinek két részterületre vonatkozó módosítása, 1. számú terület Szeghalom, Külterület 01359/2 hrsz-ú terület homokbánya területté való átsorolása, 2. számú terület Déli Iparterület Szeghalom,Kandó K. u. a kialakult telekstruktúra rendezésitervhez való igazítása.

Egyeztetési anyag végső

Egyeztetési szakasz terviratok

scan_486