Pályázati felhívás a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztás betöltésére!

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki magasabb vezetői (intézményvezető) álláhelyre, a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakörének betöltésére, mivel az intézményben a magasabb vezetői megbízás időtartama 2022.07.15-én lejár.

Pályázati felhívás

Szeghalom Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § továbbá a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a

Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

magasabb vezetői beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői beosztás határozott időre, 2022.07.16-tól 2027.07.15-ig szól.

 

A munkavégzés helye: Szeghalom Petőfi Sándor u. 1. sz.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézmény munkájának koordinálása, a szakmai tevékenység tervezése, szervezése. Felel az intézmény szakszerű és jogszerű működésért, gazdálkodásért. Pályázati lehetőségek figyelése. Személyügyi és gazdasági feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

–   óvodapedagógus főiskolai végzettség és szakképzettség

–   legalább 4 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

–   pedagógus –szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

–  magyar állampolgárság

– nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

–  büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap
  • végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt
  • az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni
  • összeférhetetlenségi nyilatkozat

 

A munkakör betöltésének időpontja: 2022.07.16.

 

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigállás honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-611

 

A pályázat benyújtásának módja:

– személyesen Macsári József polgármester részére

– postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ”

 

A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezéseket követő első képviselő-testületi ülés

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

–  Személyi Központ honapja www.közigallas.gov.hu

– Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu

– Sárrét -TV Szeghalom

 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság véleményének kikérésével Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.