Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 12:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Választás 2014

Szavazókörök területi leírása szavazókörök címeivel a 2014. április 6. országgyűlési választásokhoz.


001. számú szavazókör   Szeghalom Kossuth u. 18.      Idősek Otthona

002. számú szavazókör   Szeghalom Dózsa u. 17-19.    Általános Iskola

003. számú szavazókör   Szeghalom Tildy Z. u. 17-21. Általános Iskola

004. számú szavazókör   Szeghalom Tildy Z. u. 17-21. Általános Iskola

005. számú szavazókör: Szeghalom Széchenyi u. 60.   Vízügy

006. számú szavazókör   Szeghalom Petőfi Sándor u. 3. Óvoda

007. számú szavazókör   Szeghalom Újtelep III. u. 15.  Óvoda


6020-2/2013.                                                                         Tárgy: Szavazókörök kialakítása

 

HATÁROZAT

 

Szeghalom Város Önkormányzat szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

- 001. számú szavazókör   Szeghalom Kossuth u. 18.      Idősek Otthona

                                       Választópolgárok száma: 1085

- 002. számú szavazókör   Szeghalom Dózsa u. 17-19.    Általános Iskola

                                       Választópolgárok száma: 1135

- 003. számú szavazókör   Szeghalom Tildy Z. u. 17-21. Általános Iskola

                                      Választópolgárok száma: 1117

- 004. számú szavazókör   Szeghalom Tildy Z. u. 17-21. Általános Iskola

                                       Választópolgárok száma: 1107

- 005. számú szavazókör: Szeghalom Széchenyi u. 60.   Vízügy

                                       Választópolgárok száma: 1084

- 006. számú szavazókör   Szeghalom Petőfi Sándor u. 3. Óvoda

                                       Választópolgárok száma: 1152

- 007. számú szavazókör   Szeghalom Újtelep III. u. 15.  Óvoda

                                       Választópolgárok száma: 1181

Megállapítom, hogy a településszintű lakóhellyel rendelkező lakosok száma: 4 fő, számukra a 001. számú szavazókört (Szeghalom Kossuth u. 18.) jelölöm ki szavazásra.

Akadálymentes szavazóhelyiség: 001. számú szavazókör, Szeghalom Kossuth u. 18.

Jelen határozat mellékletét képezi a szavazókörök területi leírása.

A határozatot a mai napon 15 napra – 2013. augusztus 7-ig – Szeghalom Város honlapján (www.szeghalom.hu) és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzéteszem.

A határozat ellen a közzététel időtartama alatt fellebbezés nyújtató be Szeghalom Város Jegyzőjéhez, mint a Választási Iroda vezetőjéhez.

A fellebbezést a jegyző elbírálás céljából a Területi Választási Irodához terjeszti fel.

INDOKOLÁS

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § rendelkezései szerint a szavazókörök számát, sorszámát területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. Ki kell jelölni azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A hivatkozott törvény 66.§ szerint a helyi választási iroda vezetője a jegyző.

A törvény 80. § alapján a szavazókörök kialakításáról szóló határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a települési szintű lakóhellyel rendelkező („hajléktalan”) választópolgárok számára kijelölt szavazókört.

A 351.§ szerint a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A jogorvoslatról a 234.§ rendelkezik.

Szeghalom, 2013. július 24.

 

                                                                                                            Dr. Pénzely Erika

 


1/2014.                           Tárgy: Képviselő-testület tagjai számának megállapítása

HATÁROZAT

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján Szeghalom Város Helyi Választási Iroda vezetőjeként a 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán a Szeghalom Város képviselő-testülete

megválasztandó tagjainak számát

8 főben

állapítom meg.

Jelen határozat ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül ( 2014. február 17. 16.00 óráig) a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Szeghalmi Helyi Választási Bizottságához.

 

INDOKOLÁS

 

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § d) pontján alapul. Szeghalom Város lakosságszáma a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatal közlése szerint: 9.426 fő.

A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.

 

Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem.

 

Szeghalom, 2014. február 13.

 

                                                                                             dr. Pénzely Erika

A határozat letötlhető itt!

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás