Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 12:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Közlekedés, úthálózat:

A város a 47-es főközlekedési út mellett helyezkedik el, így Békéscsaba - Szeged, illetve Berettyóújfalu - Debrecen irányban a közúti tömegközlekedés jól megoldott. Helyi, helyközi járatú autóbuszok biztosítják a közúti közlekedést a környező településekkel. A közúti tömegközlekedési feladatokat a Körös Volán látja el. A települést a vasúti fővonalakhoz a Szeghalom - Püspökladány-i, illetve a Szeghalom –- Gyomaendrőd-i ágvonalak kötik be. Vasúton megközelíthető Vésztő, Gyula városa is. 2009. júliusában átadásra került a Szeghalom és Füzesgyarmat közötti kerékpárút.

A város forgalmi és gyűjtő úthálózata teljesen kiépített. Jelenleg nagy ütemben folyik a lakóút hálózat kiépítése. Az önkormányzati úthálózat hossza 43,9 km. A kerékpárút hálózat hossza 6,5 km.

Vízellátás:

A város ivóvíz hálózatának kiépítettsége 98 %-os. Vezetékes vízzel ellátott lakások száma 3.570 db, a vízellátást kistérségi vízmű biztosítja komplex víztisztítási technológiával. Az elkövetkező években sor kerül az ivóvíz-rendszer rekonstrukciójára.

Szennyvízelvezetés, tisztítás:

A település szennyvízhálózatának kiépítése 1969-70-ben kezdődött, mely a 100 %-os kiépítettséget elérte. 1995-től kiemelt beruházásként elindult a csatornahálózat teljes kiépítése. Jelenleg kiépített gravitációs csatornahálózat hossza: 17,6 km. Ráköthető lakások száma: 1930 db A városi szennyvíztisztító telep teljes oxidációs biológiai rendszerű 1.830 m3/nap kapacitással. Jelenlegi tisztított szennyvíz mennyiség 950-1050 m3/nap.

Elektromos energia ellátás:

Településünk, illetve a térség villamosenergia ellátását 120/20 kV-os alállomás biztosítja. Az alállomáson 2 db 25 MW transzformátor üzemel 60 %-os leterheltséggel. A kisfeszültségű elektromos hálózat kiépítettsége 100 %-os, a közvilágítást 1117 db lámpatest biztosítja. Fejlesztési cél a közvilágítás komplex korszerűsítése.

Gázellátás:

1993-94-ben épült ki a városi gázhálózat. A gázellátás a füzesgyarmati gázmezőről biztosított nagyközépnyomású hálózaton keresztül. A hálózat kiépítettsége 99 %-os. Bekapcsolt lakások száma 2.742 db. A városi gázhálózat hossza bekötő vezetékekkel együtt 82 km.

Csapadékvíz elvezetés:

A belterület 3 vízgyűjtő területre tagozódik, a csapadékvíz csatorna hálózat befogadója a Berettyó folyó. Belsőségi csapadékvíz elvezető csatornák hossza 84,6 km, melyből 6,2 km zárt, 1,6 km mederburkolt és 76,8 km földmedrű. A csapadékvíz átemelését 2 db 1,5 m3/sec teljesítményű szivattyútelep biztosítja. Fejlesztési cél a teljes csapadékvíz hálózat rekonstrukciója, ezen belül a központi belterületen és a főgyűjtő ágakon zárt rendszer kialakítása.

Távközlés:

1997. évben belterületen a telefonhálózat 100 %-ban kiépült. Telefon előfizetők száma: 2544 db.

Rádiótelefon hálózat: a település közigazgatási területe a T-mobile, Vodafone és Pannon GSM mobil rádiótelefon hálózattal jól lefedett.

Kábeltelevízió:

A kábeltelevízió hálózat kiépítése 1990-ben indult. A település jelenleg 85 %-os lefedettségű, bekapcsolható lakások száma: 3.200. Fejlesztési cél a 100 %-os kiépítettség elérése.

Hulladékgazdálkodás:

A város teljes belterületén szervezett kommunális hulladékgyűjtés, szállítás került bevezetésre. A szeméttelep 2009. júliusában bezárt.

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás