Hirdetmény

HIRDETMÉNY

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bocskai úti lakótelepen lévő 981/4 hrsz-on lévő 17 állásos garázshelyeket értékesíteni kívánja.

A Képviselő-testület a 56/2019. (V. 28.) Ökt. sz. Határozatával szabályozta az igénylők körét, ennek értelmében garázshely vásárlásra szeghalmi állandó lakhellyel rendelkező magánszemélyek, építőközösségek, vállalkozások is jelentkezhetnek.

A felépítendő garázsnak illeszkedni kell a 2 szomszédos garázssorhoz, így hagyományos falazattal és nyeregtetővel cserépfedéssel kell megépíteni.

Ezen előírást az adásvételi szerződésben rögzíteni szükséges.

A Képviselő-testület a garázssor felépítésére az Adásvételi szerződés megkötésétől számított 2 év beépítési kötelmet ír elő.

17 állásos garázshely egyben 4.250.000,- +ÁFA összesen 5.397.500,-  Ft kikiáltási áron kerül meghirdetésre.

Licittárgyalás helye és ideje: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal Szeghalom, Szabadság tér 4-8. hátsó épület félemeleti kistárgyalóterem, 2019. augusztus 2. péntek 8,00 óra.

Az ingatlanokkal kapcsolatban Részletes tájékoztató átvehető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájában (III. em. 65. sz. iroda), illetve további információ kérhető tel.: 66/371-342

 

Licittárgyaláson való részvétel feltétele: a kikiáltási ár 10 %-ának befizetése a Polgármesteri Hivatal házipénztárába, vagy átutalása az Önkormányzat számlájára 2019. augusztus 1. csütörtök 12,00 óráig.

Az összeg a vételárba beleszámít, nem nyertes licitálók részére visszautalásra kerül.

Az árverés nyertese esetében a befizetett összeg bánatpénznek minősül.

Az Önkormányzat a felhívást, illetve a felhívásban szereplő egyes ingatlanok értékesítésének visszavonási lehetőségét az árverés megkezdéséig fenntartja.