FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Szeghalom Város Önkormányzat illetékességi területén telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett gazdálkodó szervezeteket, hogy Szeghalom Város Önkormányzata a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018.(XI.27.) Korm.határozata alapján meghatározott támogatás egy háztartásra eső összegének megfelelő, azaz 12.000 forint értékű tüzelőanyag vásárlási utalványt bocsát ki, az arra jogosult 2018. október 15-ig igénybejelentést tett háztartások részére.

A tüzelőanyag természetbeni biztosítására az Önkormányzat keret-megállapodást köt a Szeghalom Város Önkormányzatának illetékességi területén telephellyel rendelkező, tevékenységében érintett, azon gazdálkodó szervezetekkel, akik 2019. február 5-ig a támogatás kiosztásában való részvételi szándékukat nyilatkozatukkal jelzik az Önkormányzat felé.

A keret-megállapodást megkötni szándékozó gazdálkodó szervezet részvételi szándéknyilatkozata mellékleteként ajánlatot tesz arra vonatkozóan, hogy 12.000 Ft összegű utalvány ellenértékeként a következő fűtőanyagok esetében mekkora mennyiséget tud biztosítani a jogosult háztartások részére:

  • szén,
  • propán-bután gázpalack csere,
  • fűtőolaj,
  • brikett/pellet.

Egy gazdálkodó szervezet több fűtőanyagra is tehet ajánlatot.

A keret-megállapodás feltétele, hogy az utalvány ellenértéke nem tartalmazhatja a támogatásra jogosult részére a tüzelőanyag kiszállításának költségét.

A keret-megállapodást megkötő gazdálkodó szervezet biztosítja, hogy a keret-megállapodás megkötésétől az utalványok felhasználhatóságának idejéig folyamatosan rendelkezésre tart az összes támogatásnak megfelelő, alábbiakban meghatározott mennyiségű tüzelőanyagot:

  • szén: 28 háztartás,
  • propán-bután gázpalack: 13 háztartás,
  • fűtőolaj: 1 háztartás,
  • brikett/pellet: 50 háztartás.

Kérem a Tisztelt érintett Gazdálkodó Szervezeteket, hogy amennyiben keret-megállapodást kívánnak kötni az Önkormányzattal, csatlakozási szándéknyilatkozatukat, illetve a 12.000 Ft összegű utalványért biztosított tüzelőanyag mennyiségéről szóló ajánlatukat postai úton vagy személyesen a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 66-os irodájába 2019. február 5. napjáig eljuttatni szíveskedjenek.

Szeghalom, 2019. január 18.

 

Macsári József

polgármester