Felhívás!

Felhívás
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján 2022. augusztus 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban a Szeghalom város közigazgatási területén tartott ebekről ebösszeírást végzünk.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szeghalom városában ebadó nincs, valamint tervben sincs az adó bevezetése.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, az ebösszeírási adatlap kitöltésével történik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.
További formanyomtatvány beszerezhető 2022. augusztus 01-től folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban (a földszinten, főbejárattal szembeni papír urna mellett), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szeghalom.hu).
Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással (földszint, főbejárattal szembeni urna) postai, illetve elektronikus úton visszajuttatni (baraksosz@szeghalom.hu).
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.
Tisztelettel köszönjük együttműködésüket, hogy felelős állattartóként segítik munkánkat.