Ebösszeírás

Felhívás

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján 2022. augusztus 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban a Szeghalom város közigazgatási területén tartott ebekről ebösszeírást végzünk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szeghalom városában ebadó nincs, valamint tervben sincs az adó bevezetése.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, a lap alján mellékelt ebösszeírási adatlap kitöltésével történik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

További formanyomtatvány beszerezhető 2022. augusztus 01-től folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban (a földszinten, főbejárattal szembeni papír urna mellett), továbbá letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.szeghalom.hu).

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb augusztus 31-ig a Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással (földszint, főbejárattal szembeni urna) postai, illetve elektronikus úton visszajuttatni (baraksosz@szeghalom.hu). 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.

Tisztelettel köszönjük együttműködésüket, hogy felelős állattartóként segítik munkánkat.

                                                                                                                Dr. Pénzely Erika

                                                                                                                   Jegyző s.k.

 

Ebösszeírási adatlap