Ebösszeírás 2019

Felhívás

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján 2019. július 08. napjától 2019. július 31. napjáig terjedő időszakban a Szeghalom város közigazgatási területén tartott ebekről ebösszeírást végzünk.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szeghalom városában ebadó nincs, valamint tervben sincs az adó bevezetése.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, ebösszeírási adatlap kitöltésével történik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

Formanyomtatvány beszerezhető 2019. július 08-tól folyamatosan a Polgármesteri Hivatalban (a földszinten, főbejárattal szembeni papír urna mellett), továbbá letölthető az alábbi linken:

Adatlap

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljes körűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb július 31-ig a Polgármesteri Hivatalhoz személyes leadással (földszint, főbejárattal szembeni urna) postai, illetve elektronikus úton visszajuttatni (baraksosz@szeghalom.hu).

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabását kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.

Tisztelettel köszönjük együttműködésüket, hogy felelős állattartóként segítik munkánkat.