Category Archives: Aktuális

Rendezési terv módosítása!

Szeghalom Város településrendezési eszközeinek két részterületre vonatkozó módosítása, 1. számú terület Szeghalom, Külterület 01359/2 hrsz-ú terület homokbánya területté való átsorolása, 2. számú terület Déli Iparterület Szeghalom,Kandó K. u. a kialakult telekstruktúra rendezésitervhez való igazítása. Egyeztetési anyag végső Egyeztetési szakasz terviratok scan_486

Pályázati felhívás a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztás betöltésére!

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki magasabb vezetői (intézményvezető) álláhelyre, a Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakörének betöltésére, mivel az intézményben a magasabb vezetői megbízás időtartama 2022.07.15-én lejár. Pályázati felhívás Szeghalom Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról

Pályázati felhívás civil szervezetek támogatására!

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA civil szervezetek támogatására A pályázat célja: Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 2022. évi támogatása Pályázhatnak: Szeghalom Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek. Támogatott célok: egészségmegőrzés