Bizottságok

Általános feladat- és hatáskörök.

A törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:

1. kezdeményezi, előkészíti feladatkörében eljárva a képviselő-testület döntéseit,
2. szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását;
3. ellenőrzi feladatkörében eljárva a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntésének előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;
4. dönt:
a) a bizottsági döntéshozatalból való kizárásról;
b) az ágazatához tartozó mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, ill. amelyekben való döntést részére a képviselő-testület meghatározta;

5. benyújtja a képviselő-testület által meghatározott tárgykörű előterjesztéseket;
6. megtárgyalja az ágazatához tartozó, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
7. közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában;
8. javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;
9. évente beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozatairól;
10. választási ciklusonként egy alkalommal beszámol a végzett tevékenységéről a képviselő-testületnek.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
 • Bartis Márton (elnök)
 • Takács Istvánné
 • Hegyesi Zsuzsanna
 • Szabó Györgyné
 • Nyíri István
Szociális és Egészségügyi Bizottság
 • Hegyesi Zsuzsanna (elnök)
 • Barta Csaba
 • Elek Ferencné
 • Tóthné Bezsei Mária
 • Dr. Barta Zoltán
Oktatási és Kulturális Bizottság
 • Elek Ferencné (elnök)
 • Bartis Márton
 • Hajduné Bíró Angelika
 • Tóth Attila
 • Somogyi Magdolna
Ifjúsági és Sport Bizottság
 • Takács Istvánné (elnök)
 • Hajduné Bíró Angelika
 • Ács Zsolt
 • Marhás József
 • Fazekas Renáta
Közbeszerzési Bizottság
 • Kovács Pálné
 • Dr. Pénzely Erika – jegyző
 • Elek Ágnes – közbeszerzési referens
 • Ali Viktória – pénzügyi munkatárs
 • Nagy István – műszaki irodavezető