Bizottságok

Általános feladat- és hatáskörök.

A törvény és a képviselő-testület által meghatározott alábbi általános feladatokat és hatásköröket a képviselő-testület által megválasztott valamennyi bizottság egyformán látja el, illetve gyakorolja:

1. kezdeményezi, előkészíti feladatkörében eljárva a képviselő-testület döntéseit,
2. szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását;
3. ellenőrzi feladatkörében eljárva a képviselő-testület hivatalának a képviselő-testület döntésének előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját;
4. dönt:
a) a bizottsági döntéshozatalból való kizárásról;
b) az ágazatához tartozó mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe, ill. amelyekben való döntést részére a képviselő-testület meghatározta;

5. benyújtja a képviselő-testület által meghatározott tárgykörű előterjesztéseket;
6. megtárgyalja az ágazatához tartozó, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket;
7. közreműködik a tevékenységi köréhez tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok tervezetének kidolgozásában;
8. javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó és a bizottság feladatkörét érintő személyi kérdésekben;
9. évente beszámol a képviselő-testületnek az átruházott hatáskörben hozott határozatairól;
10. választási ciklusonként egy alkalommal beszámol a végzett tevékenységéről a képviselő-testületnek.

Pénzügyi bizottság
 • Bartis Márton (elnök)
 • Takács Istvánné
 • Kovács Tibor  
 • Szabó Györgyné  
 • Czeglédi Ferencné
Szociális és Egészségügyi Bizottság
 • Hegyesi Zsuzsanna (elnök)  
 • Jenei Krisztián  
 • Elek Ferencné
 • Bezsei Mária  
 • Dr. Barta Zoltán
 • Kovács Tibor
 • Kovács Pálné 
Oktatási - Kulturális és Sport Bizottság
 • Elek Ferencné (elnök)  
 • Takács Istvánné  
 • Ács Zsolt  
 • Zsadányiné Szécsi Zsuzsanna  
 • Papné Somogyi Zsuzsanna
Közbeszerzési bizottság
 • Lengyel József
 • Lengyelné Kaszai Tünde
 • Sáfián György
 • Dr. Farkas József
 • Kovács Tibor
 • Takács Istvánné