TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003
Szeghalmi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalmi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

Szerződött támogatás összege: 71.726.255  Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolja. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet. A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Szeghalom Kossuth u. 18 szám alatti Gondozási központ energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. A projektbe bevonni kívánt épület energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósul meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járulnak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A projekt keretében a Szeghalmi Gondozási központ épületének komplex fejlesztésére kerül sor. Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva. Jelen pályázat célja, hogy javaslatot tegyen Szeghalom városfejlesztésbe bevont épületének komplex energetikai korszerűsítésére. Az épület és ezáltal az önkormányzat

üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok: Fő berendezések és jellemzőik Építészet: Homlokzati hőszigetelés:15 cm vastag Dryvit rendszerű hőszigeteléssel, Fa nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, U=1,1 értékkel Lapostetők hő és vízszigetelése EPS hőszigetelő és

hegesztett lágy PVC fólia szigeteléssel mechanikus rögzítéssel. Gépészet: db VIESSMANN VITODENS 200 35 kW-os fűtőkazán kerül elhelyezésre, az eddigi meleg vízellátást biztosító MXT 1000 54 kW-os 1000 l-es direkt gázos használati melegvíz tároló elbontásra kerül, helyére 2 db 1000 l-es indirekt tároló kerül beépítésre egy tárolót a gázkészülékek fűtik, a másik tárolót a betervezésre kerülő napkollektoros rendszer fűti föl. Napelemes rendszer: Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálná. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épület valamennyi, a korszerűsítésben

érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek. A jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések

megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003