TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003
Szeghalmi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

projekt címe: Szeghalmi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése

szerződött támogatás összege: 71.726.255  Ft

támogatás mértéke : 100 %

projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérése indokolta. A fejlesztéseknek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javultak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történt. A projekt célja a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Szeghalom Kossuth u. 18 szám alatti Gondozási központ energiahatékonyságot célzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása voltak, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálták. A projektbe bevonni kívánt épület energetikai felújítása a pályázati kiírással összhangban valósult meg és illeszkedik ahhoz. A projekt megvalósításának eredményéül szolgáló értékek hozzá járultak a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági illetve a 2009/28/EK irányelv szerinti megújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. A projekt keretében a Szeghalmi Gondozási központ épületének komplex fejlesztésére került sor. Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztésbe bevont épületek külső határoló szerkezeteinek rétegtervi hőátbocsátási tényezője nem megfelelő a fejlesztéssel érintett épület energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján, továbbá a fűtési rendszereik sem tesznek eleget a kor követelményeinek, ezzel sok esetben energiapazarló, gazdaságtalan üzemet létrehozva. Jelen pályázat célja az volt, hogy javaslatot tegyen Szeghalom város fejlesztésbe bevont épületének komplex energetikai korszerűsítésére. Az épület és ezáltal az önkormányzat

üzemeltetési költségeinek csökkentését célzó fejlesztési javaslatok: Fő berendezések és jellemzőik Építészet: Homlokzati hőszigetelés:15 cm vastag Dryvit rendszerű hőszigeteléssel, Fa nyílászárók 3 rétegű üvegezéssel, U=1,1 értékkel Lapostetők hő és vízszigetelése EPS hőszigetelő és hegesztett lágy PVC fólia szigeteléssel mechanikus rögzítéssel. Gépészet: db VIESSMANN VITODENS 200 35 kW-os fűtőkazán került elhelyezésre, az eddigi meleg vízellátást biztosító MXT 1000 54 kW-os 1000 l-es direkt gázos használati meleg víz tároló elbontásra került, helyére 2 db 1000 l-es indirekt tároló került beépítésre egy tárolót a gázkészülékek fűtik, a másik tárolót a betervezésre kerülő napkollektoros rendszer fűti föl. Napelemes rendszer: Az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékonyság növelés elsősorban az épület használóit, látogatóit szolgálja. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete azonban túlmutat az épület határain és közvetve az egész ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességét javítja, továbbá a környezeti állapot megőrzését érdemben szolgálja. Az épület valamennyi, a korszerűsítésben érintett külső határoló szerkezetének tervezett állapota úgy került meghatározásra, hogy megfeleljen a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó költségoptimalizált követelményértékeinek. A jelen pályázat tárgyát képező energetikai korszerűsítések/fejlesztések megfelelnek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak, amelyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják.

 

projekt  tényleges befejezési dátuma: 2020.06.29.

 

projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003