Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalom Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Szerződött támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

projekt tartalmának bemutatása: Szeghalom Város Önkormányzata 2017. október 01-től csatlakozott az ASP adó- és gazdálkodási rendszeréhez. A zökkenőmentes átállás biztosítása

érdekében a projekt keretében informatikai eszközök kerültek beszerzésre. Kialakításra kerültek a működésfejlesztési és szabályozási keretek, ezen belül az informatikai biztonsági szabályzat és az iratkezelési szabályzat került aktualizálásra. Az adó és a gazdálkodási szakrendszer tekintetében jelen projekt keretén belül került előkészítésre a migrálható adattartalom. A szakrendszerekkel dolgozó kollégák képzése és felkészítése szintén a projekt keretében került megvalósításra, ők végezték a tesztelést és élesítést.

Az ASP szakrendszerekre történő átállás elsődleges célcsoportja a gazdálkodási és adó rendszert működtető köztisztviselők voltak, akik végrehajtották az átállást, annak érdekében, hogy az önkormányzati közigazgatás színvonala emelkedjen, az adminisztratív terhek csökkenjenek, növekedjen az átláthatóság. A vállalt tevékenységek közül a legnagyobb anyagi ráfordítást az informatikai eszközök beszerzése jelentette. Ennek keretén belül olyan modern munkaállomások kerültek kialakításra, melyek megfelelnek az ASP kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak. Az önkormányzati elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását külső szakcég felhasználásával valósította meg az Önkormányzat. Az adatminőség javítást és az adatok migrációját, a tesztelést és élesítést a gazdálkodási- és adó rendszer vonatkozásában belső erőforrás látta el. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás elvárt eredménye a fent leírtakon túl a hatékony, gyors és egységes ügyvitel, valamint a papírfelhasználás jelentős csökkentése. Infokommunikációs akadálymentesítés valósult meg. Az ASP szakrendszerek bevezetéséhez az Önkormányzat rendelkezett a szükséges hálózati környezettel (LAN). Az eszközbeszerzés során 6 db munkaállomás, 6db monitor és 30 db kártyaolvasó került beszerzésre.

 

projekt fizikai befejezési dátuma: 2018.06.30.

projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963