Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: Szeghalom Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

Szerződött támogatás összege: 7.000.000 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

 

projekt tartalmának bemutatása: Szeghalom Város Önkormányzata 2017. október 01-től csatlakozik az ASP adó- és gazdálkodási rendszeréhez. A zökkenőmentes átállás biztosítása

érdekében a projekt keretében informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. Kialakításra kerülnek a működésfejlesztési és

szabályozási keretek, ezen belül az informatikai biztonsági szabályzat és az iratkezelési szabályzat kerül aktualizálásra. Az adó és a gazdálkodási szakrendszer tekintetében jelen projekt keretén belül kerül előkészítésre a migrálható adattartalom. A szakrendszerekkel dolgozó kollégák képzése és felkészítése szintén a projekt keretében kerül megvalósításra, ők lesznek azok, akik a tesztelést és élesítést is végzik.

Az ASP szakrendszerekre történő átállás elsődleges célcsoportja a gazdálkodási és adó rendszert működtető köztisztviselők, akik végrehajtják az átállást, annak érdekében, hogy az önkormányzati közigazgatás színvonala emelkedjen, az adminisztratív terhek csökkenjenek, növekedjen az átláthatóság. A vállalt tevékenységek közül a legnagyobb anyagi ráfordítást az informatikai eszközök beszerzése jelenti. Ennek keretén belül olyan modern munkaállomások kerülnek kialakításra, melyek megfelelnek az ASP kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak. Az önkormányzati elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását külső szakcég felhasználásával kívánja megvalósítani az Önkormányzat. Az adatminőség javítást és az adatok migrációját, a tesztelést és élesítést a gazdálkodási- és adó rendszer vonatkozásában belső erőforrás látja el. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás elvárt eredménye a fent leírtakon túl a hatékony, gyors és egységes ügyvitel, valamint a papírfelhasználás jelentős csökkentése. Infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg. Az ASP szakrendszerek bevezetéséhez az Önkormányzat rendelkezik a szükséges hálózati környezettel (LAN). Az eszközbeszerzés során 6 db munkaállomás, 6db monitor és 30 db kártyaolvasó kerül beszerzésre.

 

projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963