EFOP-4.1.8-16-2017-00086
A szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár szakmai tevékenységének fejlesztését célzó IKT eszközök beszerzése

Kedvezményezett neve: Szeghalom Város Önkormányzata

Projekt címe: A szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár szakmai tevékenységének fejlesztését célzó IKT eszközök beszerzése

Szerződött támogatás összege: 13.434.256 Ft

Támogatás mértéke : 100 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt  a könyvtári IKT eszközök fejlesztését, valamint számítógépasztalok és székek beszerzését érintette. A projekt CÉLJA, hogy a könyvtári rendszer keretén belül támogassa a kompetenciafejlesztést az egész életen át tartó tanulás érdekében, valamint az IKT eszközfejlesztéssel segítse az oktatást és a területi ellátást. Jelen pályázatban a 24-65 éves korosztály (célcsoport) nem formális és informális tanulásban való részvételének ösztönzése a cél, valamint további cél a köznevelési intézményekben tanulók (célcsoport) kompetenciafejlesztése – kapcsolódva a már benyújtott EFOP 3.3.2 pályázathoz. A Főpályázó a Szeghalom Város Önkormányzata, azonban az IKT eszközök fejlesztésének megvalósítási helyszíne a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Gyűjtemény. Mivel Szeghalom város járási székhely, ezért a fejlesztés és a fejlesztés nemcsak városi szintre hat, hanem a környező településekre is kiterjed. A projekt keretében megvalósítani tervezett programok többek között a közcélú foglalkoztatottak informatikai képzése, kismamák informatikai képzése, köznevelési intézmény tanulóinak könyvtári órák megtartása digitális eszközök segítségével. Ehhez szükséges az IKT eszközbeszerzés. A beavatkozások keretében hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése, illetve innovatív módszerek alkalmazása. A 24-64 év közötti célcsoportoknál a foglalkozások elsősorban a mindennapi életben használt informatikai eszközök helyes alkalmazásának elsajátítását, valamint a mindennapos hivatali ügyintézés megkönnyítését szolgálják . A köznevelési intézmények tanulóinak tartandó foglalkozások pedig játékos formában gyarapítják a tudásukat.

Megvalósuló TEVÉKENYSÉGEK: A Projekt előkészítés keretében a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérést követően elkészült a szakmai terv. A projekt megvalósítása során a fenti a foglalkozások sikeres megvalósítása érdekében könyvtári IKT eszközök kerültek beszerzésre. 11 db számítógépasztal monitorral,11 db görgős szék, 1 db TExtlib rendszer kiegészítő program-kizárólagos jogosultsággal, 2+1 db eszköz a vakoknak és gyengénlátóknak, 15 + 3 db számítógép, 13 + 10 db monitor, 5 db laptop, 1 projektor, 1+1 db nyomtató, 1+1 db fényképezőgép, 1 db kamera, 1 db szkenner, és további informatikai kiegészítő eszközök.

A projekt megvalósítás időszaka: 2018.01.01 – 2019.06.30.

Projekt HATÁSAI: A projekt által az intézményben kialakul egy új szemléletmód, a kulturális tevékenységeit bővíti az intézmény, ehhez a fenntartási időszakra tett vállalás is hozzájárul – a projekt hosszú távú hasznosulása biztosított. A projekt hozzájárul a könyvtári látogatottság növeléséhez, hiszen a foglalkoztatásokon/képzéseken való résztvevők a későbbiekben igénybe fogják venni a könyvtár összes többi szolgáltatásait is

Projekt befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.8-16-2017-00086