Kutak engedélyezése

Tájékoztató a kutak engedélyezéséről

 

 A jegyző, mint helyi vízgazdálkodási hatóság a hatáskörébe tartozó kutakra vízjogi engedélyezési eljárást folytat le. Ez az alábbi eseteket jelenti:

  • létesítési (építési) engedélyezés
  • üzemeltetési (használatba vételi) engedélyezés
  • engedély nélkül létesült kútra fennmaradási engedélyezés
  • megszüntetési engedélyezés

Jelenleg az engedély nélkül létesített kutak fennmaradásával kapcsolatos tudnivalókat kívánom megosztani, hiszen ez most esedékes kötelezettség.

Vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az alábbi esetben, ha a kút:

  • karszt-vagy rétegvizet nem érint, és
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti, és
  • épülettel rendelkező ingatlanon van, és
  • házi ivóvízigényt, és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigényt szolgál, továbbá
  • a kérelmező (tulajdonos) magánszemély.

Ha fentiekből bármelyik feltétel nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (66/549-470) jár el engedélyező hatóságként. Jelenleg Szeghalmon 30 m alatti kútmélységnél kell a katasztrófavédelmi vízügyi hatósághoz fordulni.

Az engedélyeztetési kötelezettség mind a fúrt, mind az ásott kútra kiterjed. Akkor is meg kell kérni a fennmaradási engedélyt, ha a kutat nem használják, és nem kérték annak megszüntetését.

A kérelem nyomtatvány a tájékoztató végén és a honlapról is letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján (III. emelet) átvehető. Nagyon fontos: fúrt kút esetében a kérelmet kizárólag kútfúró szakember töltheti ki, aki a megfelelő képzettséggel rendelkezik, és ezt nyilatkozatában aláírásával igazolja is. A kérelem csak írásban adható be, az eljárás illetékmentes. Az ügyintézési határidő 60 nap. Ügyintéző: Marton Julianna (371-611), aki kérdés esetén szívesen nyújt segítséget. A kérelmet postai úton (Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 4-8.), elektronikusan, hivatali kapun keresztül (KRID: szeghpmh 206087374), személyesen a hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben lehet leadni.

 

Aki 2023. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül létesített kútra, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie, amelynek összege 300.000 Ft-ig terjedhet.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Szeghalom, 2023. 03. 23.

                                                                                                                   dr. Pénzely Erika

 

Kérelem

Adatlap