Meghívó lakossági fórumra

Meghívó lakossági fórumra

 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Partnereink!

 

Szeghalom Város Önkormányzata a 2015 évben készült Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) és stratégiát alátámasztó Megalapozó Vizsgálatának (MV) felülvizsgálatáról döntött.

Az MV és a rá épülő ITS módosítását a dokumentumok elkészítése óta eltelt időszakban a külső, és belső körülményekben történt változások, a korábbi stratégiában tervezett fejlesztések megvalósulása, valamint a 2021. évtől kezdődő új EU támogatási időszakra, illetve a megváltozott körülményekre való felkészülés indokolja. A felülvizsgált stratégia tehát nem tartalmazza a korábbi, már megvalósított beavatkozásokat, ugyanakkor az új operatív programok, országos és megyei terület- és településfejlesztési programokban, dokumentumokban foglaltakkal összhangban készült, ezáltal a következő időszak támogatási felhívásaira benyújtandó városi fejlesztési pályázatok stratégiai illeszkedését biztosítja.

Annak érdekében, hogy a készülő stratégia a Szeghalmon élők, vagy más módon a város életében résztvevők véleményének lehetőség szerint megfelelő dokumentumok készüljenek el, Szeghalom Város Önkormányzata lakossági fórumot tart, amelynek témája a módosított MV és ITS rövid bemutatása. A dokumentumok a fórumot megelőzően a város honlapján (www.szeghalom.hu) közzétételre kerülnek.

A lakossági fórum időpontja: 2023. január 16. (hétfő)  16 óra

Helye: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal, 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

Nagy Miklós terem

Kérem, hogy észrevételeiket, javaslataikat a fórumon szóban, majd ezt követően 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan (onkormanyzat@szeghalom.hu) az Önkormányzat címére eljuttatni szíveskedjenek!

A lakossági fórum során kérem jelenlétükkel és aktív véleményformálással segítsék a dokumentumok végleges változatának kialakítását! Az eredményes, a város érdekeit legjobban szolgáló stratégiaalkotásban előre is köszönöm közreműködésüket!

 

Macsári József

polgármester

 s.k.

Melléklet:

ITS_2_mod

ITS_módosított_megalapozó