Felhívás!

Felhívás!

 

Tájékoztatjuk Szeghalom Város Lakóit, hogy a Képviselő-testület 72/2020 (X. 26.) Ökt. számú határozata alapján a magasabb összegű családi pótlékra jogosult gyermek/fiatal (tartósan beteg/súlyosan fogyatékos) egyszeri pénzbeli támogatásban részesülhet.

 

Támogatás igénylése menete: Kérelem kitöltése, mely a Szeghalmi Polgármesteri Hivatalban átvehető. Kiskorú gyermekre való tekintettel a törvényes képviselő/szülő adhatja be a kérelmet.

 

Támogatásra jogosultak:     A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek/fiatal, aki Szeghalmon bejelentett lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezik.

 

Támogatás összege:              5.000.- Ft/jogosult gyermek

 

Támogatás igénylésének határideje:          2020. november 30. 16 óra,

mely határidő jogvesztő

 

Beadási határidőt követően határozat formájában értesítjük a jogosultakat a támogatás átvételének időpontjáról.

 

Macsári József s. k.

Polgármester

Kérelem formanyomtatvány