Tájékoztató polgármestereknek lomtalanítás elhalasztás COVID 20200330

 

 

Ügyiratszám: DBZRT/2020/

Tárgy: Tájékoztató a koronavírus járvány miatti lomtalanítás és zöldhulladék gyűjtőpontok működtetésében történő változásról.

Melléklet: 1 db lakossági tájékoztató

 

Szeghalom Város Önkormányzata

Macsári József Polgármester Úr részére

hivatal@szeghalom.hu

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Tájékoztatom, hogy a koronavírus magyarországi terjedésének megfékezése érdekében született kormányzati intézkedésekkel összhangban társaságunk az alábbi döntéseket hozta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztonságos fenntarthatósága érdekében a jogszabályokban lefektetett kötelező szolgáltatási szint biztosítása mellett.

  1. március 17-től a személyes ügyfélfogadás az ügyfélszolgálati irodákban és az ügyfélszolgálati pontokon határozatlan ideig SZÜNETEL.

A telefonos, e-mailes és postai úton érkező megkereséseket természetesen kollégáink továbbra is fogadják és ellátják az ezzel kapcsolatos teendőket. A háttérirodai és adminisztratív munkavégzés zavartalanul folyik lehetőség szerint távmunka biztosítása mellett.

  1. március 23-tól a hulladékudvarok működése határozatlan ideig SZÜNETEL.

A szünetelés idejére, kérjük a lakosságot, hogy otthon gyűjtsék az ilyen típusú hulladékot, és azt a szüneteltetés feloldását követően vigyék ki a hulladékudvarokba. A hulladékudvarokban a zöldhulladék átvétel is szünetel!

Kérjük, fokozottan ellenőrizzék, hogy az udvarok környékén ne helyezzen el senki hulladékot a szüneteltetés idején!

  1. április 15-től a LOMTALANÍTÁS határozatlan ideig SZÜNETEL.

A lakossági kommunális hulladék közszolgáltatás keretében minden településen a jogszabályban előírt évi egy alkalommal történő házhoz menő lomtalanítást tudjuk biztosítani ebben az évben.

Szeghalom Város esetében a teljes településen 2020. március 23. (hétfő) napon megtörtént, 2020. szeptember 14. (hétfő) időpontra tervezett második alkalom elmarad, így Önöknél az idei évben már nem lesz második lomtalanítás.

Szintén 2020. április 15-től a ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐPONTOS ELSZÁLLÍTÁSA határozatlan ideig SZÜNETEL.

Az intézkedés az érintett településeken kihelyezett gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtést érinti csak, a házhoz menőt nem! A konténerek a megadott időpontig begyűjtésre kerülnek és ezt követően nem lesznek kihelyezve. A hulladékudvarokban is szünetel az átvétel.

Ahol házhoz menő lakossági zöldhulladék gyűjtés működött, azt társaságunk továbbra is ellátja folyamatosan.

Szeghalom Város esetében a Szeghalmi hulladékgyűjtő udvar volt a kijelölt zöldhulladék gyűjtőpont, ahol jelenleg szünetel az átvétel. Kérjük a lakosok a saját ingatlanaikon komposztálják a zöldhulladékot a korlátozás idején.

Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy a járvány terjedésének megelőzése érdekében a gyűjtőedények kirakása előtt, illetve az ürítést követően minden esetben VÉGEZZENEK FERTŐTLENÍTÉST az edényeken és a tároló helyiségekben!

Dolgozóinkat elláttuk a szükséges védőfelszerelésekkel és felkészítést kaptak a biztonságos munkavégzéshez.

Intézkedéseink az alapszolgáltatás biztonságos ellátása érdekében születtek, hogy a szükséges humán erőforrás rendelkezésre álljon nagyobb számú dolgozói megbetegedés esetén is.

Amennyiben a megbetegedések száma eléri a kritikus mértéket, úgy további szolgáltatáskorlátozások léphetnek életbe, melyről ismételt tájékoztatóban fogjuk értesíteni a településeket és a lakosságot.

Kérem, hogy a csatolt lakossági tájékoztatót a helyben szokásos módon tegyék közzé és juttassák el minden érintetthez.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

 

MARADJANAK OTTHON!

Köszönjük segítő együttműködésüket!

Kérem, a tájékoztató tudomásul vételét!