Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 13:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Hírek

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok: 

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér, 

a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok: 

a)az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra   jogosultak,   amelynek   összege   havi   5796 Ft-tól 38 650 Ft összegig terjedhet,

b)éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c)készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),

a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

Illetményen kívüli juttatások:

cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),

 lakhatási támogatás:

a)lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

b)lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

természetbeni ellátások (a rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

munkába járással kapcsolatos utazási  költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

 kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

 támogatások:

a) üdülési támogatás,

b)családalapítási támogatás,

c) illetményelőleg,

d)tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, 

szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

 rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata, 

hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

Munkavégzés helye:

a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál. 

Felvételi követelmények:

betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

 magyar állampolgárság,

 állandó belföldi lakóhely,

 érettségi bizonyítvány,

 büntetlen előélet,

 fizikai alkalmasság,

pszichológiai alkalmasság,

 egészségügyi alkalmasság,

pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

gépjárművezetői engedély megléte,

angol, német, francia, kínai, arab, orosz nyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

‒ a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, 

az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni). 

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a rendőrség www.police.huhonlapján a Határvadász-képzésmenüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá: „Határvadász”.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80-203-983 ingyenesen hívható telefonszámonmunkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes)és Twitter (www.twitter.com/police_HU)oldalán,  valamint  a  kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.  

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Európa a polgárokért program

Szeghalmi orvosi ügyelet változás!!

Tisztelet Szeghalmi Lakosok!

 

Az orvosi ügyeletet 2015. november 1-től a debreceni székhelyű Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el városunkban.

 

Az ügyelet telfonszáma: 06-70/3703-104

 

A Szeghalmi Központ Orvosi Ügyelet működéséről bővebben itt olvahat.

 

Milyen legyen a város jövője?

Alakítsuk ki együtt Szeghalom új jövőképét!

 jovokep kerdojel

Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időnként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak, a megváltozott körülményekhez való igazítása. Erről hozott most döntést Szeghalom Város Önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánja vizsgálni a város integrált településfejlesztési stratégiáját. Miért fontos ez most? Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a település életét befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a városban élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselőtestülete tehát elhatározta, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a Szeghalom jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk oldani, és amire reagálnunk kell. A Képviselőtestület hiszi, hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni Önökkel, és a szeghalmi polgárok, a tervezési folyamat végére magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is együtt tudnak majd működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a település közösségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan város lehessen Szeghalom, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez tehát, kérjük az Önök aktív támogatását, és kérjük, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék ki nekünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figyelembe venni városunk jövőjének megformálásához.

Legyen tehát olyan Szeghalom, mint amilyennek mi közösen szeretnénk! Az eredményes közös munka reményében, előre is köszönöm a segítségüket.

Köszönjük, hogy időt fordít e felmérőlap kitöltésére, a kérdések megválaszolására.

A kitöltött felmérő lapot a következő elérhetőségeken tudja eljuttatni részünkre:

e-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

postai cím: Szeghalmi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.

 

A kérdőív letölthető itt!

Helyi jövedéki adó

adózás512-512x382

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

  • Adóköteles a magánfőzés (Jöt. 63. § (2) bek.11. pont)

        A párlat előállítása a magánfőző lakhelyén, gyümölcsösében legfeljebb100 liter űrtartalmú, párlat előállítás céljára kialakított desztilláló berendezésen, évente legfeljebb 50 liter mennyiségig

  • Adó mértéke (Jöt. 64. § (6) bek.)

        A magánfőzött párlat évi adója 1000 Ft, amelyet a magánfőző fizet meg

  • Felhasználás (Jöt. 67/A. § (7) bek.)

        A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

  • Bejelentés, bevallás

        Bejelentés: a desztilláló berendezés tulajdonszerzéséről 15 napon belül a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz, (első alkalommal a meglévő berendezésről 2015. 01.15-ig)

        Bevallás és adófizetés a magánfőzésről a főzés évét követő január 15-ig (első ízben 2016. január 15-ig) – ha nem állít elő a tárgyévben magánfőző párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre adóbevallási kötelezettsége.

         

A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban, a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.

Felvilágosítás: Törökné Kardos Ilona /Tel.: 66/371-611/

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás