Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 13:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Hírek

BURSA 2018.

Szeghalom Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot


a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező


a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

  • az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
  • az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 39.900,-Ft-ot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!!! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


A pályázati űrlapot személyesen Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 Szociális irodájában vagy postai úton Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának címezve (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.szeghalom.hu weboldalról.
További információ a 66/371611-es telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának ideje: 2017. október 3.- 2017. november 7.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

melléklet:

A pályázati kiírás

B pályázati kiírás

 

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás