Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 13:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Hírek

Ügyféltájékoztató költözésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Szeghalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya, valamint a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya 2017. október 30. napjától a Szeghalom Nagy Miklós utca 6. szám alatti (volt könyvtár) épületbe költözik.

A költözés miatt október 24-27. között a földhivatali ügyfélszolgálaton csak a beadványok benyújtására, iktatására és az azokhoz tartozó eljárási igazgatási szolgáltatási díjak befizetésére lesz lehetőség.

A Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztályon pedig október 26-27-én szünetel az ügyfélfogadás. 

Kérjük, hogy sürgős, gyermekvédelmi ügyekkel összefüggő halaszthatatlan esetekben a Kormányablak ügyfélszolgálatán szíveskedjenek jelzéssel élni.

Kérjük, hogy a fenti időszakban az alábbi adatszolgáltatási igényekkel:

-        tulajdoni lap másolat

-        térképmásolat

-        földhasználati lap másolat kiadás

a Szeghalmi Járási Hivatal Kormányablak Osztályát (Szeghalom Nagy Miklós utca 4.) és annak kirendeltségeit  (Vésztő Kossuth L. utca 62.; Füzesgyarmat Szabadság tér 1.)  szíveskedjenek felkeresni.

Szíves megértésüket köszönjük!

                                                  Détárné Molnár Andrea sk.

                                                        hivatalvezető                                                                   

BURSA 2018.

Szeghalom Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot


a települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező


a) hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók részére, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat,

  • az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is,
  • az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetű fiatalok a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 39.900,-Ft-ot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül!!! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


A pályázati űrlapot személyesen Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8 Szociális irodájában vagy postai úton Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának címezve (5520 Szeghalom Szabadság tér 4-8) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető a www.szeghalom.hu weboldalról.
További információ a 66/371611-es telefonszámon kérhető.

A pályázat benyújtásának ideje: 2017. október 3.- 2017. november 7.
A települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

melléklet:

A pályázati kiírás

B pályázati kiírás

 

Felhívás emlőszűrésre!

A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak érdekében, hogy az időben felfedezett betegségek halálozási arányát lényegesen csökkentse, illetve felhívja a lakosság figyelmét a szűréseken való részvétel fontosságára. Népegészségügyi Program keretében a következő hónapban az Önök településén kapnak meghívólevelet a  45-65 éves korú hölgyek emlőszűrésre.

Mellékelten küldök egy felhívást, melyet kérnék a hatékonyság növelése érdekében, a helyi sajtóban, Tv-ben, hirdetőtáblákon megjelentetni szíveskedjék lehetőségéhez mérten, hogy a lakossághoz minél szélesebb körben eljusson a tájékoztató.Kérem, tegyen meg mindent, hogy az Ön településén a Hölgyek minimum 70%-a vegyen részt az emlőszűrésen, mivel csak ekkor várható, hogy az emlődaganatban megbetegedettek illetve meghaltak száma csökkenjen.

Amennyiben lehetősége van rá, kérem, juttassa el levelemet a védőnőnek, civil szervezeteknek.

Kérek e-mail-ben  visszajelzést, hogy hol jelent meg a felhívás, illetve milyen formátumban.Amennyiben a szűrővizsgálatra való csoportos utazáshoz az önkormányzat díjmentesen közlekedési eszközt biztosít, úgy a szűrővizsgálatról szóló, és a vizsgálaton érvényesített meghívólevél alapján az utazási költségtérítést az önkormányzat veheti igénybe azok után, akiket beszállított. Ahhoz, hogy az önkormányzat érvényesíteni tudja a költségtérítésre vonatkozó igényét, a meghívólevelet át kell adni részére. Az önkormányzat az átadott meghívólevelek alapján az utazási költséghez egyébként járó támogatás hatvan százalékának megfelelő összegre jogosult.

Együttműködését köszönjük. 

Békéscsaba, 2017. október 06.

 

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételéről

A Központi Statisztikai Hivatal Szeghalom településen
2017. október 2. és december 15. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét. A kapott adatok alapján képet alkothatunk a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. A KSH 2014 után második alkalommal hajtja végre ezt a felmérést, amely az Európai Központi Bank irányításával, harmonizált módszertan és kérdőív alapján zajlik. Az adatfelvételben az Európai Unió 20 tagországa vesz részt, ami lehetővé teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítását. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes információk az Európai Központi Bank www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalán találhatók. A 2014-ben végrehajtott felmérés adatai a KSH honlapján tekinthetők meg.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

  1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között.  A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorsolunk ki.
  2. Ha a személyes interjú választják, akkor kérdezőnk 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5 darab táblagépet sorsolunk ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve közöljük, illetve egyedi azonosításra alkalmatlan módon bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200 766 ingyenes zöldszámon adunk további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen is.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2017. október 2.

Ebzárlat

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály a Gyomaendrődi járás, a Szarvasi járás és a Szeghalmi Járás teljes illetékességi területére vonatkozóan ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. 2017. szeptember 30-tól 2017. október 26-ig.

 Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendelése BE-03/06/02803-2/2017

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás