Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 12:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 12:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Pályázati felhívás

 Szeghalom Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a

Szeghalom Város Önkormányzat Intézményműködtető Központja

igazgató ( magasabb vezető) beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése vagy megléte.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői beosztás határozott időre, 2019.03.01-től 2024.02.28-ig tart.

A munkavégzés helye: Szeghalom Tildy Zoltán utca 19-21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Az intézmény vezetése, rendeltetésszerű működtetése, pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség,

          valamint államháztartási és vállalkozói mérlegképes könyvelői képesítés

 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • a pályázónak a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151 §-ának (3) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyikében, továbbá rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
 • magyar állampolgárság
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Az intézmény alaptevékenységi körébe eső gazdálkodási munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai és legalább 3 éves vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, személyi adatlap
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a véleményezésre és elbírálásra jogosultak megismerhetik a pályázati dokumentációt
 • az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program, fejlesztési elképzelések
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálása nyílt vagy zárt ülés keretében kéri tárgyalni

A munkakör betöltésének időpontja: 2019.03.01.

A pályázat benyújtásának határideje: a Személyügyi Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Macsári József polgármester T: 66/371-611

A pályázat benyújtásának módja:

- személyesen Macsári József polgármester részére

- postai úton: Szeghalom Város Önkormányzata Macsári József polgármester 5520. Szeghalom Szabadság tér 4-8. A borítékon kérjük feltüntetni: „PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT IGAZGATÓ ”

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtás határidejének lejártát követően huszonegy napon belül szakértő bizottság dönt, majd az azt követő első rendes képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- Közigállás honlapja

- Szeghalom város honlapja: www.szeghalom.hu

- Sárrét -TV Szeghalom

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a pályáztató által összehívott szakmai bizottság véleményének kikérésével Szeghalom város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a kommunális hulladék elszállításnak rendje

2018.10.22-én (Hétfőn) és 2018.10.23-án (Kedden) NEM változik.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az hulladéktároló edényeket szíveskedjenek reggel 6:30-ig kihelyezni az ingatlan elé.

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,

hogy a 2018. IV. negyedévében az alábbi napokon fog történni a

SZELEKTÍV HULLADÉK BEGYŰJTÉS:

2018. október 10.

2018. november 12.

2018. december 10.

 

 

 Kérjük Önöket, hogy ezen a napon reggel 6:30-ra csak a sárga szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzék ki az ingatlan elé.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a szelektív kukákba kizárólag elkülönítetten gyűjtött hulladékokat-veszélyes összetevőket nem tartalmazó papír, műanyag és fémcsomagolási hulladékot- lehet elhelyezni.

Amennyiben a gyűjtőedények más idegen anyagot tartalmaznak, úgy azok nem kerülnek elszállításra!

 

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás