Szeghalom Város honlapja

 Szeretettel köszöntöm Önt a magam és Szeghalom Város lakói nevében abból az alkalomból ,hogy az Internet varázslatos világában ránk talált.

Macsári József polgármester

Elérhetőségünk

Szeghalom Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

 

Ügyfélfogadási időpontok

hétfő
08:00 - 16:00
kedd
08:00 - 16:00
szerda
Z Á R V A
csütörtök
08:00 - 16:00
péntek
08:00 - 13:00
szombat
Z Á R V A
vasárnap
Z Á R V A

Hírek

Pályázati felhívás Civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 2018. évi támogatása

Pályázhatnak: Szeghalom Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése)
 3. kulturális tevékenység
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés
 6. testvér-településsel kapcsolatos tevékenység
 7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 8. gyermek- és ifjúságvédelem
 9. közrend, közbiztonság védelme
 10. sport, tömegsport

 Támogatás formája:

 1. a civil szervezetek működési támogatása
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 Támogatás nyújtásának feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása
 2. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt
 3. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás
 4. a pályázó rendezvényein Szeghalom Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel
 5. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 6. civil szervezet alapdokumentumai

-          Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

 1. az adott pályázati felhívásra egy civil szervezet csak egy pályázat benyújtására jogosult

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a. az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget,

b. a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati       cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás összegét,

c. a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját,

d. az igényelt támogatás átutalásának, részletekben utalandó támogatás esetén a részletek   átutalásának pontos idejét.

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázatokat Szeghalom város polgármesteréhez - 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. - kell benyújtani papír alapon írásban hét eredeti példányban a mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: egy alkalommal, a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 nap.

A pályázat elbírálásának rendje: A beérkezett pályázatokat önkormányzati bizottság, alapítvány által benyújtott pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2018. 03.29.

Az eredményről történő értesítés módja, határideje: postai úton, a döntéstől számított 8 napon belül. Továbbá a biztosított támogatásról készült tájékoztató közzététele az Önkormányzat honlapján.

 

Bővebben: Pályázati felhívás Civil szervezetek támogatására

Tisztelt Lakosság!

Mint minden év elején, most is gőzerővel folyik a 2018. évi költségvetés összeállítása, amely várhatóan február végén kerül elfogadásra.

A költségvetés előkészítése során nagy és – természetesen – örömteli feladat a sok nyertes pályázat beillesztése, ütemezése, a szükséges önerő betervezése.

Az utóbbi évekhez képest igen jelentős mennyiségű pályázatot sikerült megnyerni, ami újabb nagy fejlesztéseket fog eredményezni:

A Művelődési Központ energetikai korszerűsítése megtakarítást eredményez: ablakcsere, fűtésrendszer korszerűsítése, napelemek felszerelése. Az Ady utcai konyha magastetőt kap, homlokzati felújítása, elektromos és melegvizes rendszer átépítése is megvalósul. A Kandó Kálmán ipari út teljes egészében megújul. Megépül a Dózsa utcai kerékpárút, összekapcsolódva a Széchenyi utcai kerékpárúttal, amely részben szintén megújul. Az Ady utca a Koplalókert felé újjáépül. Megtörténik a Táncsics utca felújítása. Valamennyi óvodánkban megvalósul a rossz parketta kicserélése a csoportszobákban, több tízmillió Ft értékben. A gyermekfogászati rendelőre néhány héten belül 3 millió Ft-ot tudunk rákölteni, korszerű sterilizátort vásárolhatunk, megújul a szék is. Ösztöndíjprogramot tudunk indítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását segítve, havi 10.000 Ft sokat segíthet egy tehetséges, rászoruló gyermeknek.. Ismét költünk a Várhelyi táborunkra, megújul a faház. A Semmelweis utca végén a jelenleg üres, füves területen egy új központi játszótér és egy felnőtteknek szánt kondipark létesül, filagóriával, utcai bútorokkal mintegy 40 millió Ft-ból. A sportpályán is felnőtteket kiszolgáló kondipark épül. Folytatódik a szeleskerti gyűjtőcsatorna rendbetétele a 2. ütemmel, így tovább szépül ez a rész. Ugyancsak megvalósul az Árpád utcai főgyűjtőcsatorna felújítása. Újabb ipari park létesül a Kinizsi utcában, erre mintegy 100 millió Ft-ot nyertünk. Régen várt sikeres pályázatunk alapján a Kossuth utcai Idősek Otthona új homlokzatot, új kazánt, napelemeket, új melegvizes rendszert kap. Saját erőből, adófizetőink pénzéből megvalósul az Árpád utca felújítása: először az első 200 m-t tervezzük be. Az Újtelepen egy új, központi buszváró kialakítását szerepeltetnénk a költségvetésben.

Ráadásul még vannak el nem bírált és még be nem adott pályázataink…

Bízhatunk abban, hogy sok munkával teli, eredményes év(ek) elé nézünk!

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igénylésről

Tájékoztató kéményseprőipari szolgáltatás lakossági igénylésről

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt. 

Figyelem!
Az ingyenes kéményseprőipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik. Időpontfoglalásra interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.


Fontos tudnivalók:

A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre.


Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken.


E-mailben: levelét a
Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldve.


Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül:

Telefonon a körzetszám nélkül ingyenesen hívható 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es nyomógombot megnyomva.

Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Békés Megyei Ellátási Csoport, Békéscsabán a Kazinczy u. 9-es szám alatt.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő                          8.00 – 20.00

Keddtől – Péntekig    8.00 – 14.00


Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.


Ugyanitt van lehetőség a társasházban elmaradt sormunka harmadik időpontjának egyeztetésére. Ennek a munkának az elvégzése kiszállási díj ellenében történik meg.


A kéményseprőipari szolgáltatás időpontfoglalása a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék meg!

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tisztelt Lakosság!

A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január 17-én (szerda) Szeghalom egész területén SZELEKTÍV HULLADÉK BEGYŰJTÉSRE kerül sor. Kérjük Önöket, hogy ezen a napon reggel 6:30-ra csak a sárga szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzék ki az ingatlan elé. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a szelektív kukákba kizárólag elkülönítetten gyűjtött hulladékokat-veszélyes összetevőket nem tartalmazó papír, műanyag, fém csomagolási hulladékot- lehet elhelyezni. Amennyiben a gyűjtőedények más idegen anyagot tartalmaznak, úgy azok nem kerülnek elszállításra!

DAREH Bázis Zrt.

A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. január 31-én (szerda) TÖVISKESBEN SZELEKTÍV HULLADÉK BEGYŰJTÉSRE kerül sor. Kérjük Önöket, hogy ezen a napon reggel 6:30-ra csak a sárga szelektív hulladékgyűjtő edényeket helyezzék ki az ingatlan elé. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a szelektív kukákba kizárólag elkülönítetten gyűjtött hulladékokat-veszélyes összetevőket nem tartalmazó papír, műanyag, fém csomagolási hulladékot- lehet elhelyezni. Amennyiben a gyűjtőedények más idegen anyagot tartalmaznak, úgy azok nem kerülnek elszállításra!

DAREH Bázis Zrt

Kéményseprő ütemterv 2018.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ megkeresésére mellékelten megküldöm Békés megyére vonatkozóan a 2018. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemtervet.

Képgaléria

Látnivalók

Szálláshelyek

Vendéglátás