2014. július 31. csütörtök -   Oszkár napja van - holnap napja lesz.

Településünk
   

Önkormányzat
 
· Nyilvántartások
· E-időpont foglalás
· Tervezetek, előterjesztések
· Képviselő testület
· Hatályos rendeletek
· Testületi jegyzőkönyvek
· Polgármesteri hivatal
· Ügyintézés, ügyleírások
· Közérdekű adatok
· Kitüntetettek
· Hirdetmények
· Vélemények, panaszok kezelése
 

Szervezetek
 
· Közszolgáltatók
· Egészségügyi ellátás
· Oktatási intézmények
· Pénzintézetek
· Közművelődés és sport
· Hivatalok
· Civil szervezetek
· Egyéb
 

Gazdaság
 
· Nyertes pályázatok
· Közbeszerzések
· Befejezett beruházások
· Befektetési lehetőségek
· Infrastruktúra
· Menetrendek
· Ipari Park
 

Turizmus
 
· Vendéglátás
· Szálláshelyek
· Látnivalók
 
 
Hírek, Információk
Gyermeknap! »

 

Felhívás emlőszűrésre! »

Ma Magyarországon a daganatos megbetegedések miatti halálozás a szív és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok.

2001 óta Népegészségügyi Program keretében a hölgyek emlőszűrésre és méhnyak szűrésre kapnak meghatározott időnként meghívólevelet. Emlőszűrésre kétévente a 45-65 éves korcsoportba tartozó hölgyek, méhnyak szűrésre háromévente a 25-65 éves korcsoportba  tartozó hölgyek kapnak névre szóló meghívást. Emlőszűrésre a meghívólevélben pontosan megírják, hogy hová és mikor várják a szűrendő hölgyet, ha az időpont nem felel meg, akkor lehetősége van az időpont módosítására a megadott telefonszámon. Méhnyak szűrésre a meghívólevél mellékletében felsorolt szakrendelőket lehet felkeresni, előtte a szakrendelővel időpont egyeztetés szükséges, hogy a várakozási idő minimális legyen. A meghívólevelet mindenki vigye magával.

Az emlőrák a nők leggyakoribb daganatos betegsége, ritkán előfordul férfiaknál is.

Magyarországon évente mintegy 7500 új megbetegedés fordul elő, és mintegy 2800 nő veszti életét évente a betegség következtében. Az emlőráknál - csakúgy, mint a legtöbb tumornál - is igaz az a megállapítás, hogy a terápia eredménye annál hatékonyabb minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Éppen ezért fontos, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlőben csomót tapint. Fontos hangsúlyozni, hogy az emlőrák többnyire fájdalmatlan, sőt, minél inkább fáj egy csomó, annál kevésbé valószínű, hogy megjelenése rosszindulatú daganatra utal. Éppen ez a fájdalmatlanság az, ami a betegeket megtéveszti és ami miatt sokszor csak hónapokkal, évekkel a csomó észlelése után fordulnak orvoshoz.

Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi 1000 új esettel fordul elő méhnyak rák Magyarországon, a megbetegedés miatti halálozás pedig évente meghaladja a 400 főt. Hazánkban a méhnyak szűrése megoldott, de sajnos a nők tekintélyes hányada nem él e lehetőséggel, részben ezért nem ismerik fel korai stádiumban a betegséget.

 

Kérem, tegyen mindenki az egészségéért, vegyen részt az ingyenes szűréseken Önmagáért, családjáért.

FELHÍVÁS »

Magyarországon a daganatos betegségek miatti halálozás a szív- és érrendszerit követően a második leggyakoribb halálok. Évente mintegy 34000 személy halálát okozzák különböző daganatok, ami napi 93 halálesetet jelent. A nők körében a leggyakoribb tumor az emlőrák, országosan évi kb. 7300 új megbetegedést fedeznek fel, s hozzávetőlegesen 2400 az ebből adódó halálozás. Ugyancsak jelentős esetszámmal, évi több mint 1100 új esettel fordul elő a méhnyak rák, a megbetegedés miatti halálozás pedig meghaladja az 500-at.

E két daganatfajta értelmetlenül szedi áldozatait, időben felfedezve az elváltozást a női életek megmenthetőek lennének. A terápia annál eredményesebb, minél kisebb az elpusztítandó daganat tömege, minél korábbi stádiumban kerül a betegség felismerésre. Erre legalkalmasabb a szűrővizsgálat, hiszen képes a kezdeti stádiumú daganat, sokszor a rákot megelőző állapot észlelésére is.

A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak érdekében, hogy e súlyos betegségek halálozási arányát lényegesen csökkentse. Az elmúlt időszakban a meghívottaknak egyre növekvő, de még koránt sem elvárt hányada élt a szűrés lehetőségével.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szervezett szűrésekben meghívással való részvétel ingyenes. Kérjük, éljen a felkínált lehetőséggel és saját egészsége érdekében vegyen részt a szervezett szűrési programban.

 

 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Felhívás »

Ez úton felhívjuk a Tisztelt Betegek figyelmét, hogy amennyiben a Központi Orvosi Ügyeleti ellátással kapcsolatban észrevételt vagy panaszt kíván tenni, azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Írásban postai úton, vagy személyesen a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Irodájában – 5520 Szeghalom, Szabadság tér 10-12. vagy telefonon - hivatali időben - 0666/470-380-as telefonszámon.

Tájékoztató »

T Á J É K O Z T A T Ó

a Szeghalmi Települési Értéktárról

 

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2013. (IX. 30.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Békés megyei értéktárnak.

 

A Szeghalmi Települési Értéktár Szeghalom területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek a helyi értéktárat  tartalommal megtölteni.

 

Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti

érték a települési értéktárba.

 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint.

Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely

- hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,

- jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,

- hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.

Tájékoztató »

175 éves a füzesgyarmati, Gacsári Krónika”  

              

  Tájékoztató

 

     Megjelent a „175 éves a füzesgyarmati Gacsári Krónika” című gyűjteményes mű, amely magába foglalja „A Füzes Gyarmati Helvéziai Hitvallású Szent Ekklézsiának Krónikája” című művet és az íróját, Gacsári Istvánt méltató írásokat és idézeteket, valamint először jeleníti meg egyben, a 175 éves Krónika teljes, eredeti szövegét, nyomtatásban.

   Gacsári István helytörténeti írása nemcsak Füzesgyarmat, hanem a környező települések számára is pótolhatatlan értéket képvisel.

   Munkásságával bepillantást enged történelmükbe és népük életébe.

   Családkutatáshoz is jelentős forrásanyagot hozott létre. Gacsári István Krónikája egyedülálló a maga nemében. Lelkipásztori hivatása révén, személy szerint ismerte szülőföldje népét.

   Mintegy 176 családot sorol fel, származási helyük közlésével. Több mint 20 megye 110 helységét nevezi meg, melyek, főként Füzesgyarmat környéki települések. Ezek közül csak néhányat sorolok fel: Pl. Bajom, Ványa, Szerep, Körösladány, Bucsa, Szeghalom, Udvari, Vésztő stb., de távolabbi helyeket is megnevez, mint Debrecen, Beregszász, Kassa, stb. 

   Név szerint felsorolja az 1700-as évek és az 1800-as évek elején, valamennyi, fontos hivatalt betöltők nevét, származásuk helyét. Sok esetben a család történetéről is közöl ismereteket. Ezzel, jelentős segítséget  ad,  a  ma 
Tájékoztató »

Tájékoztatjuk hogy a Szeghalmi Járásbíróság félfogadási (panasznapi) rendje megváltozik.

2014. február 17. napjától kezdődően a félfogadás csütörtökön 9,00 órától 12,00 óráig tart.

 

dr. Pénzely Erika

jegyző

Tájékoztató »

 

Pályázati felhívás »

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén működő civil szervezetek 2014. évi támogatása

Pályázhatnak: Szeghalom Város közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

 1. egészségmegőrzés
 2. szociális tevékenység (családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése)
 3. kulturális tevékenység
 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
 5. ismeretterjesztés
 6. testvér-településsel kapcsolatos tevékenység
 7. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
 8. gyermek- és ifjúságvédelem
 9. közrend, közbiztonság védelme
 10. sport, tömegsport

 Támogatás formája:

 1. a civil szervezetek működési támogatása
 2. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
 3. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények támogatása

 Támogatás nyújtásának feltételei:

 1. a pályázónak nincs lejárt köztartozása
 2. a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt
 3. nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés       megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás
 4. a pályázó rendezvényein Szeghalom Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel
 5. tárgyévet megelőző évről készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén a közhasznú jelentés letétbe helyezéséről kiadott bírósági igazolás
 6. civil szervezet alapdokumentumai

-         Azoknak a civil szervezeteknek, melyek benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz nem kell az alapdokumentumokat csatolniuk, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.

 1. az adott pályázati felhívásra egy civil szervezet csak egy pályázat benyújtására jogosult
Rendőrségi Hírlevél »

Állatlopások megelőzése!

Hírlevél olvasása itt!

 

Vegyszerlopások megelőzése!

Hírlevél olvasása itt!

TÁJÉKOZTATÓ »

A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetés alóli mentesülésének részletes feltételeiről

 

A Magyar Közlöny 111. számában megjelent a Kormány 243/2013 (VI.30) rendelete a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól, amely 2013. július 2-án lép hatályba.

A kedvezmény igénybe vételére azon mezőgazdasági termelő jogosult, amely – gazdálkodási formának megfelelően – a rendelet 1. vagy 2. mellékletében található ÖVTJ / TEÁOR kódoknak megfelelő tevékenységek egyikét fő tevékenységként végzi és legutolsó lezárt évi eredmény kimutatása szerinti árbevételének / beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a rendelet mellékletében felsorolt mezőgazdasági tevékenységekből származik. A termelői csoportok és termelői szervezetek közül azok jogosultak a kedvezményre, amelyek a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzik.

A rendelet 1. és 2. melléklete szerinti mezőgazdasági tevékenységek:

Tájékoztató »

Tájékoztató a súlyosan mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó-kedvezmény megváltozott feltételeiről

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §. f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, nem személy-taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig illeti meg mentesség.

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. évtől megváltoznak a súlyos mozgáskorlátozottakat megillető gépjárműadó –kedvezmény feltételei.

 

Az új kormányrendelet szabályaiból következően 2013. évtől az ún. „7 pontos igazolással” , illetőleg a Korm. rendelet 2012. március 30-án hatályos 7. § ac.) alpontja szerint szakértői szerv által kiadott szakvéleménnyel rendelkező személyek nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak.

A súlyos mozgáskorlátozottság tényének igazolására 2013-tól elfogadható dokumentumok:

 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (jogelődje: ORSZI) által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolata;
 • A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló szakhatósági állásfoglalás szakvéleményének másolata (az 1998. évi XXVI. törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság);
 • A 18. életévét be nem töltött, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság – az erről szóló hatályos igazolás másolata (a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata);

Amennyiben betegségére vonatkozó ezen igazolások valamelyikével Ön rendelkezik, gépjárműadó-kedvezményének érvényesítése céljából fordulhat a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához.

Amennyiben nem rendelkezik ezen igazolások egyikével sem, javaslom, hogy kezdeményezze az új igazolások beszerzését. Az előzőekben nevesített okiratok egyikével sem rendelkező ügyfél a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésére álló orvosi dokumentációval és egyéb iratokkal, a lakóhelye szerinti okmányirodánál kérelmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának megállapítását. Ekkor a szakértői szerv által kiadott szakvélemény-másolat – feltéve, hogy az a közlekedőképesség súlyos akadályozottságának fennállását legalább 3 éves időtartamra megállapítja – szolgál alapul a gépjárműadó kedvezmény megállapíthatóságához.

                                                      

                                                                        Adócsoport

 

Aktuális
 
· Hírek
· Apróhirdetések
· Hirdetés feladása
 

Portálok
 
· A Szeghalmi Művelődési, Sport-és Szabadidő Központ pályázatának ellenőrzése
· Választás 2014
· Magyar Államkincstár
· Sárréti Civilek
· népszámlálás 2011
· Online webkamera
· Sárréti Közkincs-kerekasztal
· Helyi programajánló
· Kalotaszentkirály
· EU Pályázati Portál
· Helyi pályázatok
· beol.hu
· Zene letöltés
· Szeghalom.eu
· Kormányzati portál
· Kistérségi portál
· Békés megyei portál
 


Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 
· Szervezeti és Működési Szabályzat
· Előterjesztések
· Jegyzőkönyvek
 


Sárréti Túra
        Készítette: Quadro Byte Zrt. Szeghalom város - 2008-2014.